Det var i april som kvinnan gick till vårdcentralen för att testa sig för covid-19. En anhörig hade tidigare insjuknat i covid-19, vilket hon berättat för sin chef på ett trygghetsboende med hemtjänst. När kvinnan själv började känna sig febrig gick hon hem från jobbet och kontaktade chefen, som uppmanade henne att boka tid för provtagning.

Vårdcentralen har som rutin att informera både skriftligt och muntligt om att personal som testats för covid-19 ska stanna hemma tills de får provsvaret. Men enligt den anställda fick hon ingen sådan information. Hon uppfattade istället att svaret var negativt om läkaren inte hörde av sig.

Hon loggade flera gånger in på Vårdguiden men hittade inget provresultatet. Två dagar efter provtagningen tog hon ett arbetspass på trygghetsboendet. När läkaren samma dag ringde hennes arbetsplats och berättade att provet var positivt, skickades hon hem. Arbetsgivaren, en kommun i Region Örebro län, polisanmälde händelsen och avslutade kvinnans anställning.

Kvinnan åtalas nu för framkallande av fara för annan, ett brott som kan ge upp till två års fängelse.

Kvinnan, som är timvikarie, nekar till brott och menar att varken vårdcentralen eller arbetsgivaren informerat henne om att hon skulle stanna hemma i väntan på testresultatet. I polisförhöret uppger kvinnan att hennes chef inte bad om något bevis för att hon var frisk, innan hon gavs klartecken att jobba. 

Åklagaren Åsa Hiding kan inte svara på vilka direktiv arbetsgivaren gett anställda som provtas för covid-19.

– För oss är det tillräckligt att hon har fått information från vården om att stanna hemma. Redan där är kravet uppfyllt. Då behöver vi inte undersöka vilken information hon fått från arbetsgivaren.

Av förundersökningen framgår att den personal på vårdcentralen som tog provet inte minns exakt vilken information som gavs till kvinnan. Personalen säger att det kan vara så att hon glömt ge den skriftliga informationen till någon, men att man även informerar muntligt.

Det verkar som att den anställda har gått till jobbet i tron att hon var frisk, har det ingen betydelse?

– För framkallande av fara krävs inget uppsåt, det krävs bara grov oaktsamhet och det anser vi vara uppfyllt, säger Åsa Hiding.

Enligt åtalet hann kvinnan träffa nio brukare och lika många kollegor, innan det kom fram att hon var smittad med covid-19. Ett smittofall har senare konstaterats bland omsorgstagarna, men ingen smitta bland personalen har kunnat kopplas till kvinnans arbetspass.

Kvinnans advokat vill inte uttala sig om försvarets argument innan tingsrättsförhandlingen, som startar den 14 december. Kommunalarbetaren har sökt arbetsgivaren.