Jeanette Hedberg har läst Kommunalarbetarens granskning om andelen med fasta jobb inom kommunal äldreomsorg. Hon har även läst intervjun med Kommunals ordförande Tobias Baudin som anser att kommunerna med sina samlade överskott bör ha råd att öka bemanningen genom att anställa fler med fasta jobb på heltid.

Hon varnar för att dagens överskott kan vara ett underskott i morgon. Därför går det inte bara att anställa fler.

– Det gäller att tänka långsiktigt. Och här har staten ett stort ansvar. Statsbidrag och annat stöd till äldreomsorgen gäller oftast bara under en begränsad tid. Det är svårt för kommunerna att planera då.

Fast anställda

Så många är fast anställda i din kommun

Nyheter

Jeanette Hedberg säger att rätt kompetens hos medarbetarna också är avgörande för att kunna anställa fler.

– Det är en stor utmaning för kommunerna som arbetsgivare att kunna rekrytera de medarbetare som behövs. En orsak till att fler inte blir tillsvidareanställda är att de saknar rätt utbildning och kompetens för jobbet. Därför är statens stöd genom Äldreomsorgslyftet bra och som många kommuner utnyttjar.

Syftet med Äldreomsorgslyftet är att på betald arbetstid öka kompetensen hos personal som saknar rätt utbildning för arbetet som undersköterska eller vårdbiträde. De som deltar i utbildningen får också en fast anställning om de inte redan har det. 

Jeanette Hedberg tycker också att det är viktigt att utnyttja den kompetens som redan finns hos medarbetarna.

– Därför är satsningen på heltid, som vi gör tillsammans med Kommunal, så viktig.

Det blir förändringar när fler ska jobba heltid. Men de förändringarna bör ske i dialog med medarbetarna så att det blir så bra för dem som möjligt.

Jeanette Hedberg, SKR

Hon är medveten om att personal inom äldreomsorgen tycker att det tungt och slitsamt att gå upp i heltid, inte minst om det innebär nya scheman med fler pass, oftare helgarbete och delade turer. Fler som arbetar heltid betyder sällan ökad bemanning, snarare tvärtom. 

– Det blir förändringar när fler ska jobba heltid. Men de förändringarna bör ske i dialog med medarbetarna så att det blir så bra för dem som möjligt.

Men vad kan då SKR göra för att se till att det blir så?

– Vi stöttar kommunerna i deras arbete med att införa heltid. Det är möjligt att vi kan behöva skruva på det stödet. Men jag kan i dag inte säga hur.

Hon vill dock tänka positivt, att utvecklingen går åt rätt håll i de flesta kommuner.

– Antalet heltider ökar. Då ökar också andelen tillsvidareanställda och behovet av timanställda minskar, säger hon.