Många anställda inom vård- och omsorg vittnar om hur de skadats av sin skyddsutrustning under pandemin. Hittills har över 450 anmälningar om arbetsskada gjorts till Försäkringskassan.

För att få ersättning från den statliga arbetsskadeförsäkringen krävs minst ett års sjukskrivning, och nedsatt arbetsförmåga. Men kollektivavtalets arbetsskadeförsäkring för arbetssjukdomar har ett lägre krav – att besvären ska ha pågått i minst 180 dagar.

Ulrika Scholander, Arbetsmiljöverket.

Över 450 skador anmälda

Covid-19

Arbetsmiljö

En förutsättning för att få ersättning från avtalsförsäkringen för arbetssjukdomar är som regel att Försäkringskassan först måste godkänna arbetsskadan. Men när det gäller hudsjukdomar finns ett undantag. Den typen av besvär finns uppsatt på en lista med arbetssjukdomar som prövas självständigt av Afa Försäkring, det partsägna bolag som sköter avtalsförsäkringen. 

– Har man hudeksem eller olika typer av hudproblem som kvarstår efter 180 dagar kan man söka ersättning från oss om man då har kostnader, nedsatt arbetsförmåga eller invaliditet, säger Sofia Tengedal, försäkringsspecialist på Afa Försäkring.

Så lindrar du besvär från munskydd.

Så lindrar du besvär från munskydd

Covid-19

Arbetsmiljö

Ansökan prövas då mot kollektivavtalets trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Den omfattar både kommunalare i privat och offentligt driven verksamhet, förutsatt att arbetsgivaren tecknat kollektivavtal (det går dock även att teckna försäkringen utan kollektivavtal). Försäkringen kan betala för vårdkostnader och kostnader för läkemedel som hudsalvor. 

Den som ansöker om ersättning behöver inte ha nedsatt arbetsförmåga. Men den som blir sjukskriven för besvären kan också få ersättning för inkomstförlust och för sveda och värk.

Det finns också en möjlighet att få ersättning för skavsår, som orsakats av mer tillfällig användning av skyddsutrustning (max fem dagar). Då kan de prövas som ett olycksfall. Kravet för att få ersättning är att skadan medfört nedsatt arbetsförmåga eller invaliditet.

Även den som anmält arbetsskada till Försäkringskassan, behöver ansöka separat från Afa för att prövas för ersättning från TFA. Det går att göra retroaktivt och på Afa Försäkrings hemsida.