Ordförande i Kommunals sektion Privat vård och omsorg, Elisabeth Antfolk, skrev i början på maj en debattartikel i KA om hyvlingarna på fyra av företaget Kavat vårds äldreboenden i Stockholmsområdet. Hyvling innebär att arbetsgivaren sänker personalens sysselsättningsgrad så att de är anställda på färre timmar – vilket då också ger lägre lön.

Elisabeth Antfolk, Kommunal.

”Vem klarar 5000 mindre i lön?”

Debatt

Nu är det klart hur många som drabbas. I ursprungsförslaget rörde det sig om 95 hyvlingar och ett 20-tal uppsägningar. Efter förhandlingar med Kommunal har det landat i 35 hyvlingar och troligtvis inga uppsägningar.

– Det är en jättestor framgång på det sättet, även om de hyvlade medlemmarna kanske inte ser det så. Just nu ser det ut som att ingen kommer behöva sägas upp, och det bygger på att alla 35 medlemmar som hyvlas har tackat ja till det, säger Elisabeth Antfolk.

Om de inte hade tackat ja hade de blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Hyvlingarna är på allt från 6-25 procent lägre sysselsättningsgrad än tidigare. 

Kavat gick 2019 med nio miljoner kronor i vinst och tog förra året del av de 35 miljoner kronor som Stockholms stad delade ut enkom till privata arbetsgivare för att täcka upp för tomma sängplatser.

Elisabeth Antfolk, Kommunal

Enligt Kavat Vård är det 28 anställda som får lägre sysselsättningsgrad plus att sex personer omplacerats till andra boenden (men behåller sin sysselsättningsgrad). Det blir inga uppsägningar.

– Vi hoppas ju nu att platserna fylls på så att personalen kan få tillbaka sina sysselsättningsgrader. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta men vi räknar med att platserna fylls sakta, sakta under det här året, säger Annika von Axelson, vice VD Kavat Vård.

Elisabeth Antfolk är mycket kritisk och säger att Kavat inte har en massa tomma platser på sina boenden till följd av pandemin som kan motivera en sådan nedskärning.

– På ett av boendena, Wallinska i Norrtälje, dit har man kö för inflyttning. Kommunen har höjt ersättningen. Kavat gick 2019 med nio miljoner kronor i vinst och tog förra året del av de 35 miljoner kronor som Stockholms stad delade ut enkom till privata arbetsgivare för att täcka upp för tomma sängplatser, säger Elisabeth Antfolk.

Covid-19

De får 7000 i corona­bonus

Löner

Kavat å sin sida hävdar att pengarna från Stockholms stad täckte upp för delar av de tomma vårdplatserna under 2020:

– Förra året fick vi pengar från Stockholms stad även om det inte fullt ut täckte för de tomma platserna. I år får vi ingen täckning alls trots att vi står med 65 tomma platser, av våra totalt 397 platser. Den lilla kö vi har är framför allt till demensplatserna där det finns en ganska hög efterfrågan, men där är alla våra platser fulla. De tomma platser vi har är somatiska, säger Annika von Axelson.

Kavat har sagt att de anställda som hyvlas kan ta extrapass för att komma upp i sin gamla sysselsättningsgrad, eller i alla fall närmare den. Men samtidigt har Kavat uppmanat anställda som vill ta extrapass att skriva under ett avtal som innebär att de avsäger sig rätt till mertidsersättning om de tar extrapass. Arbetsgivaren ska också ha sagt att bara de som skriver på kommer få ta extrapass, enligt Elisabeth Antfolk.

– Alla dessa individuella överenskommelser man kan göra i våra avtal blir också nu ett sätt där arbetsgivaren faktiskt säger att bara de som skriver ifrån sig rätten att få avtalade pengar, bara de kommer att förses med möjligheten att jobba extra.

Hon säger att många skriver under eftersom de inte upplever att de har något val. Risken att inte få jobba extra när man hyvlats – kanske för andra gången, Kavat har hyvlat tjänster en gång förut – är medlemmarna inte beredda att ta.

Att Kavat ska ha uppmanat anställda att skriva på ett avtal där de avsäger sig rätten till mertidsersättning tillbakavisas av dess vice VD:

– Det har vi absolut inte. Det hela är ett missförstånd som kom efter ett konstigt mejl som skickats ut från en enhet. Man kunde tolka det så, men det rättade vi till ganska snabbt när vi blev varse, säger Annika von Axelson.

Den här omorganisationen har inte att göra med att företaget står och blöder med hundra tomma sängplatser efter pandemin, utan de har på riktigt gått in i den här förhandlingen med uttalandet att de sett under förgående år att de går med överkapacitet på personalsidan.

Elisabeth Antfolk, Kommunal

Elisabeth Antfolk berättar också att arbetspassens längd har kortats – vilket innebär fler arbetspass för att komma upp i samma inkomst som förut. Det gör det svårare att ta andra extrajobb – och gör det ännu viktigare för de anställda att få jobba extra på Kavat.

– Våra medlemmar som varit med om detta förut säger att om man tidigare på sin heltid jobbade 17 pass per schemaperiod så hamnar man direkt på omkring 20-21 pass när man ska jobba sin nya deltidstjänstgöring. Då är man oftast helt rökt på att gå ut och ta ett extrajobb någon annanstans för att skapa möjligheten att hämta in delar av det ekonomiska tappet.

Elisabeth Antfolk säger att hela anledningen till hyvlingen är att Kavat vill optimera bemanningen mer för att spara pengar.

– Den här omorganisationen har inte att göra med att företaget står och blöder med hundra tomma sängplatser efter pandemin, utan de har på riktigt gått in i den här förhandlingen med uttalandet att de sett under förgående år att de går med överkapacitet på personalsidan. Därför har de nu tagit fram en modell för att skapa en schemaoptimering där man inte ska ha för många medarbetare.

Kavat Vårds Annika von Axelson menar att företagets 65 tomma platser går att likna vid ett helt tomt vårdboende. Framåt önskar hon fastslagna riktlinjer för bemanningen så att det blir tydligt vad äldreomsorgen behöver kosta:

– Jag skulle vilja ge alla medarbetare som vill 100 procent i sysselsättningsgrad, men jag tror att vi då framöver skulle behöva sätta riktlinjer för vilken bemanning äldreomsorgen ska ha. Det för att se vad pengen för äldreomsorgen skulle behöva kosta.

Hyvlingen är den andra på kort tid – så sent som förra året hyvlade företaget 70 tjänster enligt Elisabeth Antfolk.