– Kommunal har ett avtal med SKR om att heltid ska vara norm. Det här går emot det avtalet. Det är inte okej, säger Fredrik Björklund, som förhandlar för Kommunal i Huddinge.

Han är kritisk till att Huddinge inte arbetar aktivt med att införa heltidstjänster. I stället har andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg minskat i Huddinge sedan avtalet mellan Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, tecknades för fem år sedan. Andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg i kommunen var 55 procent 2015 och 51,8 procent 2020. Detta enligt statistik från kommundatabasen Kolada.

Med det förslag som är lagt på Tallgården riskerar andelen heltidsarbetande att minska ytterligare.

– Vårt mål är att de ska dra tillbaka förslaget, säger Fredrik Björklund.

Så många jobbar heltid i din kommun.

Hälsoscheman

Så många jobbar heltid i din kommun

Arbetstider

Ellinor Isacsson Trygg är enhetschef på Tallgården. Hon betonar att detta är ett förslag som inte är förhandlat.

– Det finns möjlighet för de som vill att ha en högre sysselsättningsgrad om de tar extrapass utifrån verksamhetens behov. Det är inte så att alla kommer att bli av med sina tjänster, utan det här är grundschemat och sedan får varje person avgöra om man vill ha det eller om man vill jobba mer utifrån verksamhetens behov, säger Ellinor Isacsson Trygg.

Ett skäl till detta är att verksamheten ska följa den budget som finns. Men hon lyfter att förändringen framför allt ger en bättre överlappning då alla får möjlighet att vara med på rapport och möten. Och att detta inte är något som fungerar i dag.

Ellinor Isacsson Trygg anser inte att förändringen går emot införandet av heltid som norm.

– Det finns möjlighet för de som vill ha en högre procent att få det, de som önskar göra ytterligare pass eller ta andra arbetsuppgifter får möjlighet till det, säger Ellinor Isacsson Trygg.

Fotnot: Bilden är licenserad av CC BY-SA 4.0 via Wikipedia.