I februari 2021 säger Kavat Vård AB:s vd Elisabet Keusen till Kommunalarbetaren (23/2) att ”vi har pratat under hela pandemin om att vi vill uppmärksamma alla fina insatser som våra medarbetare gjort”.

Kavat Vård AB:s årsomsättning 2019 var över 342 miljoner kronor och bolaget går årligen med vinst. 2019 uppgick vinsten till närmare 16,4 miljoner kronor. Ekonomiskt pekar alla pilar uppåt i bolaget. 

I februari fick företagets alla medarbetare ett guldkuvert hemskickat med 7000 kronor. Kavat ville uppmärksamma alla medarbetare för deras fina insatser under coronaåret.

Mindre än två månader senare kallade företaget Kommunal till förhandling om stundande omorganisation. Man ska göra en ”bemanningsoptimering” utifrån att man under coronaåret gjort upptäckten att man i Kavat Vårds verksamheter har för mycket personal. 

Kavat anser alltså att man hade för mycket personal när pandemin stormade fram genom Stockholms äldreomsorg.

Bemanningsoptimeringen kommer att innebära att man:

  1. Minskar bemanningen och säger upp ett antal medarbetare på såväl dagen som natten.
  2. Hyvlar tjänster genom att minska sysselsättningsgrader med i vissa fall upp till 25 procent.

Vem klarar av att från en månad till en annan få sin nettolön sänkt från 20 000 kronor till drygt 15 000 kronor? 

Om en undersköterska hos Kavat Vård tjänar 25 000 kronor i månaden och får sin sysselsättningsgrad minskad med en fjärdedel kommer hen att plötsligt ha nästan 5 000 kronor mindre i plånboken när lönen kommer. Vem klarar av att från en månad till en annan få sin nettolön sänkt från 20 000 kronor till drygt 15 000 kronor? 

Samtidigt som företagsledningen satt och namnade guldkuvert till medarbetarna smidde de planer på en sänkt grundbemanning med uppsägningar och hyvlingar som följd. I praktiken blev resultatet att ge med den ena handen och ta med den andra.

De 7 000 kronorna i guldkuvertet motsvarade alltså grovt räknat den ekominska förlusten för den första månaden med 25 procent lägre sysselsättningsgrad. Cynismen i det hela är total.

I realiteten får man alltså mer arbete än tidigare, eftersom man ska vara färre som ska utföra det. 

Parallellt med lägre lön får medarbetarna också färre kollegor. Det enda man med säkerhet vet att man får behålla är samma arbetsmängd som förut, plus det arbete som ska utföras av en själv istället för av de kollegor som inte längre finns där. I realiteten får man alltså mer arbete än tidigare, eftersom man ska vara färre som ska utföra det. 

Ledningen på Kavat Vård säger att de har för många medarbetare i verksamheterna, när vi pratar med våra medlemmar säger de ”Va?! För många? Idag är vi två på tio boende på varje avdelning. Vi hinner inte med någonting annat än själva omvårdnadsarbetet. Vi går på knäna som det är redan nu.”

Under året som gått har staten pumpat in pengar i Sveriges företag för att de ska överleva pandemin ekonomiskt. Mängder av olika slags bidrag har kunnat sökas för att säkra verksamheterna och i slutet av förra året fick privata arbetsgivare i Stockholm dela på 35 miljoner kronor som en slags kompensation för de tomma sängplatser man haft under pandemin. Kavat Vård är ett av företagen som varit med och fått ta del av dessa pengar.

Kavat Vård kommer fortsätta att leverera vinster till sina ägare tack vare det system som låter de skattefinansierade aktiebolagen profitera på det jobb som görs av medarbetarna samtidigt som de kan göra sig av med dem i syfte att optimera såväl bemanningen som vinsterna!