Som anställd inom förskolan och skolan går vi mycket, vi springer och leker med barnen i olika miljöer och på olika underlag. Vi går upp till 15000 steg om dagen, i skogen, på grus, asfalt och hårda golv och dessutom gör vi tunga lyft. Vi står för våra egna arbetsskor som bör vara ergonomiska och anpassade efter de olika årstiderna, eftersom vi är ute i alla väder. 

Trots allt detta ska vi betala hundratals kronor för dyra skor från våra redan låga löner som slits årligen. 

I mansdominerande yrken är arbetskläder och arbetsskor en självklarhet. Där tillhandahåller arbetsgivaren arbetskläder och skor regelbundet för att det behövs, det ska vara en lika stor självklarhet i kvinnodominerade yrken.

Det finns otaliga utsagor om kolleger i branschen som fått allvarliga ryggproblem på grund av fel skor, detta hade kunnat förebyggas. Sjukgymnaster påtalar hur viktigt det är med rätt sorts skor för att kunna undvika felbelastning och skador på våra kroppar som efter år kan bli permanenta.

I mansdominerande yrken är arbetskläder och arbetsskor en självklarhet. Där tillhandahåller arbetsgivaren arbetskläder och skor regelbundet för att det behövs, det ska vara en lika stor självklarhet i kvinnodominerade yrken.

Den här frågan gäller även inom vården, jag är i kontakt med Ida Nilsson som är skyddsombud på ett vårdboende i Norrtälje. Hon började driva arbetsmiljöproblemet då Ida och hennes kollegor har fått arbetsskador. 

En efter en kom fram och berättade om ena problemet efter det andra som de fått på grund av dåliga skor. Många berättar om frustrationen de känner för alla sjukskrivningar de har gått igenom, alla tider hos sjukgymnaster och förlorad inkomst. 

Drivet Ida har i den här frågan är imponerande och hon har inspirerat andra ombud att ta den här striden vidare. Efter att jag blev medlem i Facebookgruppen Rätten till fria arbetsskor i vård/omsorg började jag leta efter andra inom förskolan som kände samma sak. Det var inte svårt att hitta, en efter en kom fram och berättade om ena problemet efter det andra som de fått på grund av dåliga skor. Många berättar om frustrationen de känner för alla sjukskrivningar de har gått igenom, alla tider hos sjukgymnaster och förlorad inkomst. 

Detta klassas inte som arbetsskada trots att det är det!

Den tid som går till det här är vår privata tid, vår lön och vårt engagemang för vår hälsa. Det är långt ifrån bara skorna som är det enda problemet, det blir en dominoeffekt.

För att citera Mikaela Forss (som framgångsrikt drivit frågan om arbetsskor i Falkenbergs kommun): Skattebetalarna betalar troligtvis hellre för våra arbetsskor än för våra sjukskrivningar.