Vi är 70 000 barnskötare i Sverige som tillsammans med förskollärarna utgör grunden i förskolan som består av omsorg, utveckling och lärande. Tillsammans hanterar vi den rådande coronapandemin för att skapa den bästa förskolan för barnen. Men trots det synliggörs eller erkänns sällan barnskötarnas roll, uppdrag och insatser.

Att vårt yrke, som är landets femte största, inte uppmärksammas är otroligt olyckligt. Det är på tiden att politiker och arbetsgivare ser oss, för utan oss står Sverige still.

Under coronapandemin har Sverige tagit beslutet att hålla förskolor öppna. Det är ett bra beslut – för det är tack vare förskolan hjulen i landet kan fortsätta att rulla. Vårdnadshavare kan arbeta, både på arbetsplatsen och på distans, och på så sätt bidra till ett Sverige i god ekonomisk balans.

Vi är många barnskötare som tillsammans med förskollärarna tagit ett stort ansvar för att upprätthålla den bästa förskolan trots pågående pandemi. Tillsammans utgör vi en helhet som levererar omsorg, utveckling och lärande. Barnskötarnas uppdrag är att genomföra såväl det pedagogiska som det vårdande arbetet på förskolan. Vi jobbar för att skapa förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Och vi ansvarar för att erbjuda en trygg omsorg. 

Vi vill se att beslutet att hålla förskolan öppen under coronapandemin lönar sig, inte bara för Sverige, utan också för landets femte största yrkesgrupp: barnskötarna!

Som barnskötare deltar vi i alla vardagssituationer i förskolan, i dokumentationen av pedagogiska processer och vi reflekterar över barnens lärande. Bland mycket annat. Vi har levererat i våra uppdrag trots den ansträngda och krävande situationen vi befunnit oss i på grund av den rådande pandemin. Ändå tycks vår yrkesgrupp inte omfattas av de applåder och hejarop som andra yrkesgrupper fått och får, vilket de självfallet förtjänar.

Det är på tiden att såväl arbetsgivare som politiker ser värdet i vår yrkesgrupp. Bortsett från applåder och hejarop förväntar vi oss – precis som övriga yrkesgrupper – höjda löner, schyssta arbetsvillkor och en hållbar arbetsmiljö. Vi vill se att beslutet att hålla förskolan öppen under coronapandemin lönar sig, inte bara för Sverige, utan också för landets femte största yrkesgrupp: barnskötarna!