Pandemin har satt fokus på vilka som är våra samhällskritiska yrken. Medan många helt ställt om till att arbeta på distans vet vi att det också finns yrkesgrupper som inte har den möjligheten.

Bland dem finns förskolepersonalen. Det är tack vare deras insats och närvaro som de minsta barnen, trots rådande pandemi, kunnat bibehålla en någorlunda normal vardag. Men vi vet också att detta inte görs utan uppoffringar. 

Pandemi eller inte, personalen på Stockholms förskolor gör ett fantastiskt jobb för att ge alla barn en bra start i livet. Men liksom många andra kvinnodominerade yrkesgrupper lider barnomsorgen av dåliga arbetsvillkor och hård press. I Stockholm har styret, som utgörs av Alliansen och Miljöpartiet, belagt förskolan med besparingskrav flera gånger om. Det slår hårt både mot barn och personal. 

Som arbetsgivare är kommunens politiker ytterst ansvariga för att säkerställa en god arbetsmiljö. I dag är tillgången till lämpliga arbetskläder inom stadens förskolor ojämn.

Barnskötare och förskolepedagoger utsätts dagligen för allt vad en dag med småbarn innebär – från smuts och kladd till matrester. Dessutom sätter pandemin ytterligare press på personalen att i allt större utsträckning vistas utomhus. Därför måste förskolans personal garanteras säker tillgång till hållbara och slitstarka kläder och skor anpassade för alla säsonger. 

Som arbetsgivare är kommunens politiker ytterst ansvariga för att säkerställa en god arbetsmiljö. I dag är tillgången till lämpliga arbetskläder inom stadens förskolor ojämn. Kommunen köper då och då in arbetskläder, som exempelvis överdragsjackor och byxor, men omfattningen ser olika ut beroende på vilka budgetförutsättningar varje stadsdel och förskoleenhet har. 

Utifrån arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att alla erbjuds arbetskläder. Det är ett steg mot en mer jämställd arbetsmarknad, då vi vet att det inom manligt dominerade yrken ses som en självklarhet med arbetskläder och skyddskläder. 

Att garantera arbetskläder är naturligtvis inte lösningen på förskolans alla stora utmaningar – men det är en del i arbetet att förbättra arbetsmiljön och satsa på välfärdens verkliga grundbult. Det skickar ett viktigt budskap om att förskolepersonalens trygghet och arbetsmiljö är en prioritet för staden. Och den ska inte ruckas på för att styret i Stockholm vill sänka skatten och göra besparingar på våra viktiga kärnverksamheter!