– Jag tror att man måste skjuta till mer pengar för det går inte att trolla med knäna och få till dessa scheman om bemanningen är för slimmad, säger Tobias Baudin.

Han har följt Kommunalarbetarens rapportering kring hälsoscheman och hur medlemmarna tvingas jaga tid och gå på horribla scheman med delade turer, kortade pass och varannan helg.  Och ändå har de svårt att komma upp i heltid.

– Ska man få en heltidslön så ska man slå knut på, inte bara sig själv utan hela sitt liv för att få det att gå ihop. Det är fullständigt oacceptabelt, säger Tobias Baudin.

Monica Olsson, Madeleine Berggren, Susanne Svensson och Julia Nilsson, anställda i äldreomsorgen i Bromölla.

Hälsoscheman

De gör uppror mot hälso­scheman

Arbetstider

Detta har ju varit en hjärtefråga för Kommunal. Hur kunde det bli så här?

– Det är arbetsgivare som inte sköter sig. De gör inte rätt från början.

Men finns det något Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kunde gjort annorlunda när man kom överens om detta?

– Det finns det säkert men vi har kommit till ett läge nu där vi måste ta upp rejäla diskussioner med SKR om arbetsgivarna inte skärper sig kring det som pågår just nu.

Men är det något på gång konkret?

– Schemaläggning sker ju lokalt men jag tvekar inte om man kan lyfta det till en central nivå för att få till en förändring. Men det är inget på gång just nu. Vi får väl se vad vi kan göra.

Bemanningen måste upp och därmed blir också arbetsmiljön bättre. Det är vårt absoluta krav både till riksdagens politiker och till de lokala politikerna.

Tobias Baudin

I pandemitider sker denna intervju som många andra via en dataskärm. Baudin är på plats vid sitt skrivbord på Kommunals förbundskontor i centrala Stockholm.

Han återkommer flera gånger under intervjun till bemanningsfrågan.

– Bemanningen måste upp och därmed blir också arbetsmiljön bättre. Det är vårt absoluta krav både till riksdagens politiker och till de lokala politikerna.

Han sätter stort hopp till den särskilda äldreomsorgslag som är under utredning.

– En sådan lag måste ju ta upp bemanningsfrågan, kvaliteten på äldreomsorgen och jämlikhetsaspekter. Vilken äldreomsorg man kan förvänta sig. Men i grunden handlar det om mer resurser för att kunna öka bemanningen. 

Tobias Baudin.

Arbetsgivarna borde lyssna på dem som kan det här i stället för att ringa in konsulter, alltså medlemmarna i Kommunal.

Tobias Baudin

Men med tanke på miljardregnet över kommuner och regioner det senaste året, tycker Tobias Baudin att det borde var fullt möjligt redan nu att skjuta till pengar för ökad bemanning och därmed en chans till bättre heltidsscheman.

– Arbetsgivarna har uppenbarligen pengar till att betala konsulter, säger han och syftar på att många kommuner använder sig av Time Care eller någon annan konsult i arbetet med hälsoscheman och införlivandet av heltid som norm.

– De borde lyssna på dem som kan det här i stället för att ringa in konsulter, alltså medlemmarna i Kommunal.

Sofia Nykvist och Frida Larsson, huvudskyddsombud i Laxå.

Hälsoscheman

Bolag tjänar miljoner på hälso­scheman

Arbetstider

Tobias Baudin öppnar också upp för att om medlemmarna och kommande kongresser vill det driva på hårdare om en arbetstidsförkortning, något som borde göra det lättare att få till heltidsfrågan.

– Att sänka arbetstiden kan vara bra på flera olika sätt, dels för att få rimligare scheman, dels för att kommunerna ska bli attraktivare arbetsgivare. Men det tråkiga är att allting handlar om löneutrymmet, så det är alltid en prioritering. Ska vi satsa på arbetstidsförkortning eller finns det andra saker att prioritera?

Hälsoscheman

Så kallade hälsoscheman, som också kallas hållbara scheman, införs i många kommuner för att kunna erbjuda alla heltid. De ser inte exakt likadana ut överallt. Men det brukar innebära någon eller några av de här sakerna:

  • Kortade nattpass, vilket innebär fler arbetspass till samma lön och färre lediga nätter. Kan också innebära att nattarbetarna även måste jobba kvällar.
  • Arbete varannan helg.
  • Resurspass, där man måste jobba en viss del av sin arbetstid på en annan arbetsplats än den ordinarie. 
  • De som jobbar deltid måste jobba lika många dagar som de som jobbar heltid, bara kortare pass.
  • Mindre inflytande över schemat för personalen. 

Under hans tid som ordförande har facklig politisk samverkan med Socialdemokraterna blivit en allt viktigare fråga för Kommunal

Men i skånska Bromölla, som KA rapporterat om, är det Sverigedemokraterna och inte S som lyssnat på Kommunals medlemmars kritik mot delade turer.

– Det blir helt befängt att försöka driva en offensiv valrörelse för kommunalarna när man har ett socialdemokratiskt kommunalråd som inför delade turer när hela partiledningen pratar om att det ska bort.

I Bromölla tror Kommunal och medlemmarna att SD kommer att vinna på det här i nästa val. Vad tror du?

– Det skulle inte förvåna mig. Det är det man måste se att det gäller att visa i handling och inte bara i ord att man verkligen står upp för arbetarkvinnorna och medlemmarna i Kommunal. Annars så röstar man med fötterna.

När vi har tömt ut alla möjligheter via arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifter, via våra kollektivavtal och annan lagstiftning och ändå inte lyckats…då är det bara att fortsätta. Vi ska inte vika ner oss.

Tobias Baudin

Fackets makt är ganska begränsad när det kommer till scheman och hur arbetsgivarna väljer att organisera arbetet. Men blir det tvärstopp så måste man kämpa ännu mer, är Tobias Baudins recept.

– När vi har tömt ut alla möjligheter via arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifter, via våra kollektivavtal och annan lagstiftning och ändå inte lyckats…då är det bara att fortsätta. Vi ska inte vika ner oss. Det tycker jag är det nya Kommunal. Vi ska aldrig ge oss.

Hälsoscheman

Kommunal tar krafttag för bättre scheman

Arbetstider

Finns det något positivt med heltidsresan som du vill lyfta fram?

– Att det ändå går åt rätt håll, vi flyttar fram positionerna. Flera får upp sin sysselsättningsgrad och därmed sina löner. Även den som råkar vara född till kvinna och jobbar i ett kvinnodominerat yrke ska ha rätt till heltidsarbete och en heltidslön.

Tror du fortfarande på att det går att genomföra heltid som norm trots det utbredda missnöjet med scheman och arbetsvillkor?

– Det är klart att det går. Det är en fråga om vilja och synen på kön och jämställdhet. Det är det som det bottnar i, säger Tobias Baudin.