Pandemin har inte bara visat på hur skört samhället är när flera i samhället blir allvarligt sjuka samtidigt. Den har även visat hur viktigt det är att vi har en stark välfärd med en kunnig, fungerande och stabil sjukvård och äldreomsorg.

Därför är det, om inte ännu viktigare nu, att man satsar på att utveckla, inte avveckla vår välfärd och verkligen bygger den starkare för framtiden. Det gör man inte genom att försämra våra arbetsvillkor och vår arbetsmiljö.

Såklart att vi som vårdpersonal kan tänka oss kortare nattpass, men då får man se till att sänka veckoarbetstiden ner till den nivå att de kortare arbetspassen ändå räknas som heltid.

Det senaste i ropet är hälsoscheman. Förslagen om hälsoscheman visar på dålig förståelse för vårdarbetare. Att göra nattpass kortare för att möjliggöra att förlägga arbete till flera nattpass i rad är inte hälsosamt, tvärtom. Såklart att vi som vårdpersonal kan tänka oss kortare nattpass, men då får man se till att sänka veckoarbetstiden ner till den nivå att de kortare arbetspassen ändå räknas som heltid.

Monica Olsson, Madeleine Berggren, Susanne Svensson och Julia Nilsson, anställda i äldreomsorgen i Bromölla.

Hälsoscheman

De gör uppror mot hälso­scheman

Arbetstider

Det är inte heller hälsosamt att göra långa pass på dagen till sent på kvällen för att sedan börja tidigt morgonen därpå. Där måste man tänka om, göra om och göra rätt och se till helheten och personalen. För vem orkar arbeta så i längden?

Arbetsgivaren vill ha flexibilitet. Du som arbetare ska kunna vara flexibel och arbeta lite varstans, men patienten och brukaren vill ha kontinuitet och få hjälp av samma personal. Det är helt förståeligt. Vi som arbetar vill också ha kontinuitet. För det ger insikt och trygghet för alla inblandade men också en säkrare vård när vårdarbetare och patient/brukare har setts tidigare.

Vi kanske har utmålats som hjältar i och under pandemin men det till trots kommer det fortsatt att bli vi tillsammans som får kämpa för våra arbetsvillkor, vår arbetsmiljö och för att få schysta villkor även efter pandemin.

Trots att vi dignar under pandemin är det lika viktigt som förr, om inte viktigare, att vi går samman mot förslag som kan göra vår arbetsmiljö men också våra arbetsvillkor sämre. Oavsett om det handlar om sämre scheman eller en skillnad i ob-ersättning mellan yrkeskategorier.

Facebookgrupper somHälsoschema, nej tack”, ”Undersköterskeupproret” eller ”Nattarbetande vårdpersonal” är bra exempel på att gå samman för att kunna diskutera och arbeta fram engagemang. Det kan handla om namninsamlingar eller motioner eller förslag till politiska partier eller vårt fackförbund.

Vi kanske har utmålats som hjältar i och under pandemin men det till trots kommer det fortsatt att bli vi tillsammans som får kämpa för våra arbetsvillkor, vår arbetsmiljö och för att få schysta villkor även efter pandemin.