Enköping är en av de kommuner där det inte längre är nödvändigt att använda visir under hela arbetsdagen. Enligt nya riktlinjer är det nu munskydd som i första hand ska användas på äldreboenden. Det gäller under hela arbetspasset och även i personalutrymmen.

Visir används endast vid risk för stänk och vid vård där misstänkt eller bekräftad smitta förekommer.

– Jag har pratat med våra ombud och det här har tagits emot väldigt glatt att de slipper visiret, det blir ju väldigt varmt i duschsituationer och så, de känner att det här känns jätteskönt att slippa det, säger Petra Söderlund, vårdbiträde och huvudskyddsombud.

Någon oro känner hon inte till.

Skyddsutrustning i äldreomsorgen

Folkhälsomyndigheten slår fast att avvecklingen av munskydd och visir kan ske stegvis. Det kan ske genom att ta bort det ena eller det andra. Eller begränsa användningen av båda till vissa vård- och omsorgsmoment då det inte går att hålla avstånd. Här kan regionerna agera olika utifrån smittläget. Riktlinjerna kan också ändras utifrån smittläget.

Beslutet att användningen av visir begränsas tas utifrån att vaccinationstäckningen är hög på äldreboenden. För hemtjänst och hemsjukvård gäller fortfarande att både munskydd och visir ska användas hela arbetspasset.

Enköping grundar sitt beslut på Folkhälsomyndighetens riktlinjer för anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg. Riktlinjer som kan ändras utifrån smittläget.

Andningsskydd – det här gäller.

Covid-19

Regler om andnings­skydd – det här gäller

Arbetsmiljö

Flera kommuner i Uppsala län har agerat på samma sätt. Men inte Tierp.

– Det är bra att man avvaktar och följer utvecklingen, man vill inte ha in smittan bland de äldre och personal, säger Ulrika Löfgren, ordförande för Kommunals sektion i Tierp.

Hon konstaterar att man inte vet hur många som är vaccinerade och att det har betydelse. Några reaktioner från medlemmarna på att andra kommuner ändrat riktlinjerna har hon inte fått.

– En del individer känner att de vill ha skydd. Andra får besvär. Vi har en bra dialog med arbetsgivaren, säger Ulrika Löfgren.

Aissatou Thiouto Bah.
Aissatou Thiouto Bah.

I Eskilstuna har vård- och omsorgsförvaltningen fattat beslutet att visir inte ska vara obligatoriska i vård- och omvårdnadsarbete. Detta gäller äldreboenden, hemtjänst och funktionshinderomsorg. Även detta utifrån vaccinationsgrad och smittläge. Munskydd anses numer tillräckligt när det inte finns någon misstanke om covid-19.

– Mina kolleger är glada för det här. Många är vaccinerade och har väntat på detta. Det kan vara jobbigt att använda visir, till exempel när man går på promenad med en brukare och knappt ser någonting, säger Aissatou Thiouto Bah, huvudskyddsombud och undersköterska som jobbar på Strigeln hemtjänst.

Den som vill använda visir trots den nya rekommendationen kan göra det.

– Det är skönt att kunna välja. Om vi diskar och brukaren är i ett annat rum är det upp till oss om vi vill ha visir eller inte, säger hon.