Arbetsmiljöverkets expert på inomhusmiljö, Fredrik Haux, svarar på vad som gäller kring Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer om andningsskydd vid arbetet i någons hem där någon har misstänkt eller konstaterad covid-19.

Vad säger de nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket?

– Visir samt andningsskydd av typen FFP2 eller FFP3 ska användas ”i arbete i någon annans hem” när vårdtagare eller anhörig har konstaterad eller misstänkt covid-19.

Åsa Wuopio, Heiko Stone och Helene Strandberg, skyddsombud.

Covid-19

”Kan vi lita på Arbets­miljö­verket?”

Arbetsmiljö

Varför har Arbetsmiljöverket ändrat sig nu och kräver en högre grad av skyddsutrustning?

– Arbetsmiljöverket klassar fortfarande inte covid-19 som en luftburen smitta. Men forskning har visat att coronaviruset kan smitta på längre avstånd. Detta genom små viruspartiklar, så kallade aerosoler, som färdas i luften. Arbetsmiljöverket lyfter också fram att det krävs effektiva ventilationssystem för att få ner koncentrationen av aerosoler.

Vad är det för skillnad på andningsskydd och de munskydd som personalen använt hittills?

– Andningsskydd har filter och en del har även en ventil. De filtrerar bort partiklar i luften och skyddar den som bär skyddet bättre. Munskydd skyddar bara mot de större partiklarna, som droppar. Det hindrar främst personalen från att själva smitta andra.

Kravet på andningsskydd gäller lokaler där personalen arbetar nära vårdtagare som är misstänkt eller konstaterat smittade med covid-19.

Fredrik Haux, Arbetsmiljöverket

Vilka arbetsplatser gäller kravet på andningsskydd?

– Kravet på andningsskydd gäller lokaler där personalen arbetar nära vårdtagare som är misstänkt eller konstaterat smittade med covid-19. Det handlar till exempel om hemtjänst, personlig assistans, äldreboenden och gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen.

Varför omfattas även äldreboenden och gruppbostäder?

– Om du går in på ett äldreboende där en äldre bor i en liten lägenhet har den bara något  bättre ventilation än ett privat hem. Det räcker inte för att det är riskfritt, och det är vad arbetsmiljölagen kräver.

Fredrik Haux och Ulrika Scholander, Arbetsmiljöverket.

Covid-19

Arbetsmiljöverket försvarar sent beslut

Arbetsmiljö

Vilken ventilation krävs för att personalen inte ska behöva bära andningsskydd?

– En bra ventilation minskar koncentrationen av smittämnen i luften. Det är i stort sett inte någon ventilation som klarar att ventilera bort partiklar och smittämnen. Det är bara ventilation i sjukvården som klarar det, i speciella renrum.

Ska andningsskydd även användas i samlingslokaler och personalrum?

– Ja, det kan behövas men i första hand ska man undvika att det blir trångt i fikarum och omklädningsrum och se till att ventilationen är bra, öka styrkan på den och vädra. Om det inte skulle räcka och man misstänker att någon är smittad kan man ta till personlig skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket klassar fortfarande inte covid-19 som en luftburen smitta. Men forskning har visat att coronaviruset kan smitta på längre avstånd.

Fredrik Haux, Arbetsmiljöverket

Vad händer om arbetsgivaren, efter en riskbedömning, vägrar förse personalen med andningsskydd? Ska skyddsombudet lägga skyddstopp då?

– Ett skyddsstopp kan läggas av ett skyddsombud när det är direkt fara för arbetstagarens liv och hälsa. Därför går det inte att ge ett generellt svar på den frågan. Det beror till exempel på vilka andra åtgärder arbetsgivaren vidtagit och hur arbetsplatsen ser ut. Men Arbetsmiljöverket har sagt att arbetet inte ska utföras om personalen inte får andningsskydd och visir när de arbetar med misstänkt eller bekräftat smittad vårdtagare.

Covid-19

”Förtroendet för Arbetsmiljö­verket i botten”

Debatt

Andningsskydd ska användas även när det finns en misstanke om att en vårdtagare är smittad. Hur vet man det?

– Om någon har snuva och ont i halsen och känner sig dålig finns det en risk. Det kan vara svårt att bedöma i hemtjänsten hur skröplig en vårdtagare är. Men enligt Arbetsmiljöverket ska personalen ska alltid ha andningsskydd med sig om det behövs.

Måste personalen bära andningsskydd även på arbetsplatser där all personal och vårdtagare är vaccinerade?

– Än så länge ska personlig skyddsutrustning användas, även om all personal är vaccinerade om de vårdar någon med misstänkt eller konstaterad covid-19.