Hittills har det kommit in mer än hundra anmälningar om arbetsskador av olika typer av skydd för andningsvägarna. Merparten gäller den typ av munskydd, IIR, som används mycket i äldreomsorg­en.

Många anställda frågar sig vad de innehåller, när de får hudeksem och andra besvär. En del personal vittnar om allergiliknande reaktioner.

Seija Ailisdotter.

Covid-19

Skyddsmasken gav knölar i halsen

Arbetsmiljö

Men enligt Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, i Stockholm, finns i Sverige inga kända fall av hudallergi orsakat av munskydd.  

– Vi har kontakt med hudkliniker runt om i Sverige och det har inte varit några allergier. Man kan få besvär som finnar och eksem om man har känslig hud, men det är inte allergi. Vi är inte gjorda för att gå omkring med det här hela dagarna, säger Ina Anveden Berglind, enhetschef på arbets- och miljödermatologi vid CAMM.

Så anmäler du

Om du får skador eller besvär av din skyddsutrustning kan du göra en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan.

Om du misstänker att skadan beror på att det är fel på skyddsutrustningen kan du anmäla till den myndighet som är marknadskontrollmyndighet för produkten: 

  • Arbetsmiljöverket: Personlig skydds­utrustning som visir och andningsskydd (FFP2, FFP3).
  • Läkemedelsverket: Medicinteknisk utrustning som munskydd IIR.

Maria Dalin är kemist och jobbar bland annat med hudexponering och sitter i Arbetsmiljöverkets expertgrupp för covid-19. Hon har funderat på varför operationspersonal inte fått besvär, trots att de dagligen använder munskydd. Hon tror att användningstiden kan spela roll.

– Operationspersonal byter munskydd hela tiden, men gissningsvis förekommer att de som jobbar inom vård och omsorg får ett eller ett par munskydd om dagen. 

Så lindrar du besvär från munskydd.

Covid-19

Så lindrar du besvär från munskydd

Arbetsmiljö

De besvär som personalen får skulle därför kunna bero på den instängdhets­effekt med fukt och nötning som blir av att ha skyddet på i så många timmar. 

–  Det skulle också kunna bero på att de munskydd som tillverkas nu, av många och under stor press, kanske görs med and­ra råvaror eller på annat sätt, säger Maria Dalin.

Frågan är vem som granskar att munskydden inte är skadliga för användarna. 

När KA ringer upp Arbetsmiljöverket för att fråga hur de granskar att munskydd inte skadar vårdpersonalen blir svaret att munskydd IIR inte betecknas som personlig skyddsutrustning. När det gäller åtgärder mot produkter ansvarar Arbetsmiljöverket bara för personlig skyddsutrustning. 

– Därför kan vi inte vidta åtgärder mot produkten som sådan, säger Ann-Sofie Kero på enheten för användarregler på Arbetsmiljöverket.

Tre typer av skydd

  • FFP2: Andningsskydd som räknas som personlig skyddsutrustning. Kan ha ventil. Skyddar användaren genom att filtrera bort partiklar i inandningsluften. Ska vara CE-märkt.
  • FFP3: Andningsskydd som räknas som personlig skyddsutrustning och kan ha ventil. Skyddar användaren genom att filtrera bort partiklar i inandningsluften. Högre filtreringsgrad än ffp2. Ska vara CE-märkt.
  • Munskydd IIR: Kirurgiskt munskydd med tre lager. Utsidan är vätsker­esistent. Medicinteknisk produkt. Ska vara CE-märkt.

Munskydd av typen IIR räknas som medicintekniska produkter och är därför Läkemedelsverkets ansvar. Men Läke­medelsverket granskar inte om munskydden ger användarna besvär, förklarar Ewa-Lena Hartman, gruppchef för medicin­teknik.

– Vi tittar på om tillverkaren säkerställt i sin dokumentation att produkten uppfyller de krav som finns i det medicin­tekniska regelverket. 

Läkemedelsverket hänvisar till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Men från Ivo blir beskedet att deras tillsyn är kopplad till patientsäkerheten, inte hur utrustningen påverkar personalen.

På Arbetsmiljöverket har frågan lett till diskussioner. Efter att myndighetens jurister granskat regelverket har man kommit fram till att det trots allt finns lagstöd för att kunna rikta krav mot arbetsgivare om anställda får besvär av munskydd. Munskydd kan ingå i det bredare begreppet ”arbetsutrustning”.

– Då kan vi hänvisa till föreskrifterna om arbetsutrustning om arbetsgivare sätter sig på tvären, säger Maria Dalin i myndighetens expertgrupp för covid-19. 

Hon har tittat närmare på de medicintekniska krav som i en EU-förordning ställs på munskydd och där hittat skrivningar om att skydden inte får skada användaren. De krav som ställs på användning av andningsskydden ska också gälla för munskydd. Det innebär att de inte får innehålla eller avge hälsovådliga ämnen eller på annat sätt skada arbetstagaren.

Den som får besvär av skyddsutrustning kan anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Om många på en arbetsplats får besvär och man misstänker att det är fel på produkten kan man anmäla till antingen Arbetsmiljöverket eller Läkemedelsverket.