Blänk och reflektioner som försämrar bussförares sikt har tidigare betraktats som en trafiksäkerhetsfråga som inte vägs in i Arbetsmiljöverkets bedömningar av skyddsglas vid bussars förarplatser. 

När man nu varslar bussbolagen Nobina och Keolis om eventuella förbud mot att köra med skyddsglas, även kallat barriärskydd, i vissa områden i Stockholm är resonemanget att annat. 

I myndighetens brev till företagen sägs att en ökad mängd blänk kan skapa ergonomiska, kognitiva och emotionella belastningar som på sikt kan leda till ohälsa för förare. 

Covid-19

Förare varnar för plexiglas i bussar

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket slår fast att barriärskydden förebygger risken för att utsättas för coronavirus, men skapar en ökad mängd andra risker för förarna. 

Bristande synförhållanden sägs kunna leda till spända muskler i axlar och nacke, oro till emotionell belastning. 

Företagen har nu chans att svara på detta och beskriva hur de ska få bort ljusreflektionerna, vilket är ett krav för att fortsätta köra med skydden. 

Datum då förbuden kan träda i kraft är satt först till första september.

Tidigare i pandemin stängdes framdörrar på bussar runt om i landet, för att skydda förare från smittorisk vid påstigning. 

Bolag har sedan installerat barriärskydd vid förarplatserna för att åter kunna öppna framdörrarna. 

Arbetsmiljöverket har som sagt tidigare haft inställningen att barriärskyddens påverkan på förarnas sikt inte är en arbetsmiljöfråga. 

– Det kan låta tufft, men trafiksäkerhet och fara för tredje man omfattas inte av arbetsmiljölagen, sa arbetsmiljöinspektören Monica Engström till Arbetet i februari.

Därefter har frågan varit uppe för diskussion inom myndigheten i och med den stora mängden anmälningar. 

I april kom beskedet att verket ställde sig bakom skyddsombuds krav på att inte öppna upp dörrarna på Nobinas stadsbussar i Malmö för att i stället köra med barriärskydd.

Nu varslas alltså om förbud även där bolag kört med barriärskydd en tid. 

Enligt Arbetsmiljöverkets handlingar är ”spökbilar” ett av de problem som skyddsombud på Nobina har vittnat om. 

En bil som kör om på bussens vänstra sida ser då ut att dyka upp på dess högra sida, på grund av hur den speglas i skyddsglaset vid förarplatsen. Förare uppges då göra hastiga inbromsningar som kan bli farliga.