I april förra året fattade Arbetsmiljöverket ett vägledande beslut om att bussar i Skåne ska ha stängda framdörrar för att minska risken för att förarna utsätts för smittspridning. 

Skånetrafiken och berörda bussbolag vill att Arbetsmiljöverket river upp det beslutet.

Mikael Olsson, huvudskyddsombud.

Nej till öppna framdörrar i Skåne

Arbetsmiljö

De menar att barriärskydd i bussarna, som redan används i andra delar av landet, kan förhindra risken för smittspridning även om framdörrarna öppnas.

Det håller Arbetsmiljöverket i och för sig med om.

Men Ulrika Scholander säger att de också har tagit hänsyn till risken för blänk och reflexer i barriärskydden och hur dessa kan påverka förarnas arbetsmiljö.

– Därför står vi fast vid vårt tidigare beslut.

Hon hänvisar också till förvaltningslagen som anger på vilka grunder en myndighet kan ändra ett tidigare fattat beslut. Det ska ske om beslutet har visat sig vara felaktigt eller om det har uppstått nya omständigheter som motiverar att beslutet ändras.

Det gäller inte i detta fall anser Arbetsmiljöverket.

Skyddsstopp kan läggas om det finns direkt och allvarlig risk för liv och hälsa. Vi har vid dessa skyddsstopp gjort bedömningen att någon sådan direkt och allvarlig risk inte har funnits på grund av blänk och reflexer i barriärskydden.

Ulrika Scholander, Arbetsmiljöverket

Men hur kan då Arbetsmiljöverket gå med på att bussar i andra delar av landet tillåts ha öppna framdörrar? Det finns flera fall där skyddsombud lagt skyddsstopp och hänvisat till farligt blänk barriärskydden. Dessa skyddsstopp har hävts av Arbetsmiljöverket.

– Skyddsstopp kan läggas om det finns direkt och allvarlig risk för liv och hälsa. Vi har vid dessa skyddsstopp gjort bedömningen att någon sådan direkt och allvarlig risk inte har funnits på grund av blänk och reflexer i barriärskydden, säger Ulrika Scholander.

Hon tillägger att i Skåne har de kunnat pröva arbetsmiljörisken med blänk och reflexer utan att ta ställning till om det handlar om direkt och allvarlig fara.

Inom kort kommer Arbetsmiljöverket med beslut i flera liknande fall från andra håll i landet. Det beslut som nu gäller Skåne väntas då vara vägledande. Redan nu har Vy Buss i Gävle och Gamla Uppsala Buss fått avslag på sina önskemål om att få öppna framdörrarna.

I Stockholm, Västra Götaland och Östergötland har tidigare framdörrarna stängts genom frivilliga beslut av trafikhuvudmännen och bussbolagen.

Därför har de kunnat öppna bussarnas framdörrar igen utan att behöva godkänt från Arbetsmiljöverket.

Men även där kan framdörrarna eventuellt komma att stängas framöver. Skyddsombud har gjort 6.6a-anmälan med krav på grund av blänk och reflexer i barriärskydden. De anmälningarna prövas nu av Arbetsmiljöverket.

Kommunal har även i domstol överklagat beslut från Arbetsmiljöverket att häva skyddsstopp på grund av blänk i barriärskydden.

– Vi avvaktar domarna i dessa fall, säger Ulrika Scholander.