I Uppsala och Norrtälje har Nobina öppnat bussarnas framdörrar för påstigning. För att förhindra coronasmitta har plexiglas monterats för att skydda förarna.

Liknande planer finns i Skåne och på andra håll i landet. Bussbolagen och trafikhuvudmännen förlorar intäkter med stängda framdörrar och trycker på för att få öppna dem igen.

Men förarna protesterar, dels för att de befarar att risken för smittspridning ökar men också för att sikten allvarligt försämras i mörker.

Bussföraren Per Bodén kör för Nobina i Norrtälje. Han har filmat med go pro-kamera på kroppen hur det ser ut från hans förarplats i ljus och mörker när plexiglaset har installerats.

– När det är någon form av ljus på vänster sida så reflekteras det i plexiglaset. Du har då svårt att se vad som finns på höger sida, till exempel en cyklist eller någon annan som inte har tillräckliga reflexer. I korsningar ser du inte vad som kommer från höger. Jag fick nyligen göra en kraftig inbromsning för en bil som körde ut.

Se två av Per Bodéns filmer här:

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Per Bodén tvivlar på att plexiglasen har testats ur trafiksäkerhetssynpunkt innan de monterades i bussarna och godkändes av arbetsmiljöverket.

När framdörrarna öppnades på bussar i Norrtälje för ett par veckor sedan lade förarnas skyddsombud ett skyddstopp på grund av ökad smittrisk. Det hävdes av Arbetsmiljöverket.

Nu varnar Per Bodén och andra förare för trafiksäkerheten.

– Vi som sitter i bussen har det kanske säkert. Men trafikanter och fotgängare utanför bussen kan råka mycket illa ut, säger Per Bodén.

Per Bodén, bussförare i Norrtälje.
Per Bodén, bussförare i Norrtälje.

Av samma skäl har skyddsombud vid Nobina i Skåne och Bergkvarabuss i Ystad begärt att Arbetsmiljöverket står fast vid sitt tidigare beslut att framdörrarna på bussarna där ska fortsätta att hållas stängda. 

Bussbolagen och Skånetrafiken vill installera plexiglas och hoppas kunna öppna framdörrarna för passagerare i regionen från februari nästa år.

I mitten av januari ska Arbetsmiljöverket göra en inspektion för att ta ställning till om de ska ompröva sitt tidigare beslut i Skåne.

Tobias Baudin är mycket kritisk till att bussföretag och trafikhuvudmän försöker öppna framdörrarna igen.

– De tänker mer på pengarna än på förarnas hälsa och på säkerheten i trafiken. Det är livsfarligt.

Han säger att Kommunal i våras, bland annat genom flera skyddsstopp, lyckades stänga framdörrarna för att värna förarnas hälsa.

– Det är mycket oroande om nu Arbetsmiljöverket ändrar tidigare beslut på grund av påtryckningar från bussbolag och trafikhuvudmän.

Tobias Baudin säger att Kommunal ska göra allt för att stoppa planerna på att istället installera plexiglas som skapar reflexer och äventyrar trafiksäkerheten.

– Händer det en allvarlig olycka ska alla veta att Kommunal har gjort vad vi har kunnat för att förhindra den. Vi kommer att lägga skyddsstopp, överklaga beslut som godkänner plexiglas och om det behövs uppvakta regeringen med krav på att den agerar. Vi ger oss aldrig, säger Tobias Baudin.