Enligt färsk statistik från statistikdatabasen Kolada var det 56 procent av de kommunanställda inom vård och omsorg som jobbade heltid förra året. Men siffrorna visar också att andelen som jobbar heltid minskat i 40 kommuner.

Andelen som har heltidsanställning har också ökat från 65 till 69 procent i riket, inom vård och omsorg. 

Johan Ingelskog, Kommunal.

Hälsoscheman

Långt kvar till heltid som norm

Arbetstider

Enligt vår enkätundersökning till samtliga kommuner svarar drygt 46 procent att heltid som norm är infört på minst hälften av arbetsplatserna i vård och omsorg.

I tabellen nedan kan du ser hur stor andel som jobbar heltid inom vård och omsorg i din kommun samt hur de svarat på KA:s enkät om hur långt man kommit med införandet av heltid som norm.

Vi fick svar från 233 av de 290 kommunerna.