Problemet med ett extra nattpass är att det ibland blir tre nätter jobb, en ledig natt, sen tre nätter jobb igen direkt på det. Och fyra raka nätter förekommer också.

– Det påverkar vår hälsa jättemycket, vi är jättetrötta och har börjat bli sjuka också. Det påverkar också dagpersonalen. Jag har kollegor som slutar 22 på kvällen, och börjar halv sju på morgonen. Var är deras vila?

”Låt bli våra nattpass”

Hälsoscheman

Arbetstider

Strängnäs är en av de kommuner som har infört heltid som norm på alla arbetsplatser i vård och omsorg. Liksom många andra kommuner pratade man om personalens hälsa när nattpassen skulle kortas, enligt Sandra Nogo.

– Det här är rena motsatsen, det är ett ohälsosamt schema.

Kommunal har tagit upp problemen med arbetsgivaren vid flera tillfällen, inget har hittills hjälpt. Nu riktar sig Sandra Nogo och hennes kollegor in sig på att skriva avvikelserapporter, när saker händer som kan kopplas till den dåliga återhämtningen. Som skyddsombud överväger hon också att snart skriva en begäran om åtgärder, enligt arbetsmiljölagen, en så kallad 6:6a-anmälan.

Eva Alama, verksamhetschef för särskilda boenden i Strängnäs, svarar i en skriftlig kommentar till Kommunalarbetaren:

”Heltidsinförandet innebär förändrat arbetssätt. Arbetstiden för dag, kväll och nattpersonal behöver fördelas jämnt över dygnet, efter verksamhetens behov.Jag förstår att många som arbetar natt hellre önskar arbeta längre men färre arbetspass. Men om dag och kvällspersonal ska kunna arbeta fler timmar/pass behöver nattpersonalen arbeta färre timmar.”

Hälsoschema

Så kallade hälsoscheman, som också kallas hållbara scheman, införs i många kommuner för att kunna erbjuda alla heltid. De ser inte exakt likadana ut överallt. Men det brukar innebära någon eller några av de här sakerna:

  • Kortade nattpass, vilket innebär fler arbetspass till samma lön och färre lediga nätter. Kan också innebära att nattarbetarna även måste jobba kvällar.
  • Arbete varannan helg.
  • Resurspass, där man måste jobba en viss del av sin arbetstid på en annan arbetsplats än den ordinarie.
  • De som jobbar deltid måste jobba lika många dagar som de som jobbar heltid, bara kortare pass.
  • Mindre inflytande över schemat för personalen.