Tatiana Bentinger och Pernilla Sjöding.

Tatiana Bentinger och Pernilla Sjöding.

Det är tolv år sedan undersköterskan och skötaren Pernilla Sjöding började på Beroendecentrum på Kungsholmen i Stockholm. Att hon sökt sig just hit var naturligt.

–  Min bror var missbrukare och jag ville ­förstå mer om varför. Varför en del blir missbrukare och andra klarar sig?

Lyssna på poddavsnittet om demensvård här:

Hon är inte ensam om att ha egna erfarenheter. Även om långt ifrån alla som arbetar här har det, så finns det fler med anhöriga eller som själva har varit beroende. Deras erfarenheter ses som viktiga resurser, säger Pernillas kollega Ulrika Hagberg.

–  Jag var själv kidnappad av alkoholen och vet vilket helvete det är att bryta sig ur det, säger hon.

Det är pressat i  dag. En del tycker inte att 24 timmar räcker och tar något för att kunna pres­tera mer. Det fungerar tills det tippar över. Då hamnar de hos oss.

Tatiana Bentinger, undersköterska

En klar majoritet av vuxna i Sverige dricker alkohol, i snitt nästan nio liter ren alkohol om året. Andra droger är också vanliga, 2017 var det 675  000 vuxna som använt droger under året. Till Beroendecentrums sjukhusvård kommer de som får akuta problem.

–  Vi möter allt från hemlösa till läkare från Vaxholm, säger Pernilla Sjöding.

De flesta kommer först till Beroendeakuten, där Tati­ana Bentinger arbetar, för att sedan slussas vidare till avdelningar. Hon misstänker att det blivit fler som tar droger för att klara sin vardag.

–  Det är pressat i  dag. En del tycker inte att 24 timmar räcker och tar något för att kunna pres­tera mer. Det fungerar tills det tippar över. Då hamnar de hos oss, säger hon.

När vi träffas och spelar in podden pratar vi länge om det svåra med att möta de här patien­terna men också om glädjen när någon lyckas bryta ett beroende eller i de många fina möten som också blir. Ulrika menar att det är nästan en lika viktig del av vården som ­läkemedel.

–  Det måste finnas humor här. Vi måste ge lite hopp om att det går att leva utan droger.