Det var i slutet på januari som en film där personal och deltagare på daglig verksamhet i Halmstad protesterade mot kommande schemaförändringar lades ut på Instagram och Youtube. Kritiken handlade om att personalen på daglig verksamhet kan komma att behöva jobba vissa pass på gruppbostäder och vice versa, som ett led i heltidsresan. Daglig verksamhet och gruppbostäderna tillhör olika förvaltningar. 

Personalen och deltagarna menade i filmen att det är viktigt att skilja de olika verksamheterna åt och att man inte ska behöva få hjälp med intima saker hemma av samma personer som man träffar på ”jobbet”. 

– Vi jobbar med pedagogisk verksamhet och lyfter våra deltagare till att bli självständiga och klara vardagen så bra som möjligt, och ser dem mer som kolleger. Det känns så fel om det kommer bli så att vi ska gå hem i deras hem och möta dem, och likadant att gruppboendepersonalen ska komma till deras arbete, säger stödassistenten Åsa Hjalmarsson, en av de ur personalen som medverkade i filmen. 

Efter några dagar blev de tillsagda att plocka ner filmen och sedan avstängda under utredning, något som SVT Halmstad var först att rapportera om. Kommunen menade att personalen agerat oprofessionellt gentemot personer i beroendeställning och ville utreda om de ägnat sig åt otillbörlig påverkan. Men snart framkom det att idén till att spela in filmen i själva verket kom från deltagarna själva. Det var även deltagarna som spelade in och redigerade filmen.

Efter en vecka fick personalen komma tillbaka till sitt arbete utan disciplinär åtgärd. Kommunen konstaterade dock att de gjort fel, men att det varit en ”tillåtande kultur” på arbetsplatsen som arbetsgivaren bär ansvar för. I stället stängdes chefen för daglig verksamhet av och är nu under utredning. När KA pratar med några ur personalgruppen är de upprörda. De säger att deras chef är väldigt närvarande och alltid stått upp för dem och tycker inte att de fått ordentliga svar på vad den tillåtande kulturen består i.

– Kommunen förstår inte vad det innebär när vi säger att vår uppgift är att utveckla och lyfta människor till att få ett lika värde. De tycker att det är konstigt att vi kallar deltagarna för arbetskamrater. Det är väl där de tycker att vi har en tillåtande kultur, säger Ann Erixson, stödpedagog som också var med i filmen och stängdes av.

Vi kom fram till att de brustit i sitt yrke men att det har varit en tillåtande kultur på arbetsplatsen och där har man ansvar som arbetsgivare.

Charlotte Svensson, HR-direktör i Halmstad

Hon menar att de jobbar enligt LSS, som säger att människor med insatser enligt LSS har rätt till likvärdiga levnadsvillkor och att vara delaktiga i samhället. 

Halmstad kommuns HR-direktör Charlotte Svensson säger att det är en möjlighet de har enligt kollektivavtalet att stänga av personal när sådana här saker utreds och att de har följt reglerna och rutinerna för det. 

– Vi stängde av dem för att se om de hade agerat oprofessionellt och oetiskt i sitt arbete och haft en otillbörlig påverkan på kommuninvånarna. Vi kom fram till att de brustit i sitt yrke men att det har varit en tillåtande kultur på arbetsplatsen och där har man ansvar som arbetsgivare, säger Charlotte Svensson.

Personalen säger att det här var ett initiativ som kom från deltagarna i verksamheten, och det ingår i deras jobb att stötta dem att vara delaktiga i samhället och uttrycka sin åsikt. Är inte den här filmen i linje med det?

– Det är absolut rätt agerat att vi ska hjälpa kommuninvånarna att uttrycka sina åsikter. Men då ska man inte framföra de synpunkterna tillsammans med kommuninvånarna, utan man kan kanske hjälpa och stötta dem att skriva en insändare eller så men man skriver inte under den själv.

När det gäller personalens undran inför vad det innebär att de har en tillåtande kultur på arbetsplatsen så säger Charlotte Svensson att verksamhetschefen har en kontinuerlig dialog med personalgruppen och att det ska tas fram en handlingsplan för hur de ska jobba framåt.

Hon poängterar också att det inte är bestämt exakt hur förändringen ska se ut. Det ska de båda berörda förvaltningarna arbeta fram tillsammans med de fackliga organisationerna. Men hon säger att kommunen varit tydlig med att samma personal som brukarna möter på daglig verksamhet inte ska hjälpa dem med intima saker på gruppbostäderna, om brukarna inte vill det själva. 

Det tror inte Ann Erixson kommer fungera i praktiken. Hon påpekar också att de redan jobbar heltid på daglig verksamhet och att förändringen bara skulle bli en försämring för dem.

Rasmus Eliasson, Kommunal.
Rasmus Eliasson, Kommunal.

Kommunals ordförande i Halmstad, Rasmus Eliasson, poängterar liksom arbetsgivaren att förhandlingar fortfarande pågår. Han säger att de måste tänka också på medlemmarna på gruppbostäderna, som behöver avlastning på helgerna för att bemanningen ska fungera. 

– De har dispenser för långa pass och våra medlemmar vill inte ha de här långa 13-timmarspassen. För att lösa det problemet så behöver Halmstad ungefär 40 huvuden för att lösa det på helgerna. 

Han säger att Kommunal dock anser att arbetsgivaren borde anställa den personal som fattas, men att arbetsgivaren sagt nej eftersom blir för dyrt. 

– Men jag kan varken säga ja eller nej för vi har en rätt stor grupp medlemmar på andra sidan som behöver hjälp på helgerna för de vill inte jobba de här långa passen, säger Rasmus Eliasson.

Han beklagar att det kom ut i förväg att förhandlingar om det här pågick, eftersom det lett till missförstånd och misstolkningar. 

– Vi har sagt till arbetsgivaren att de måste gå ut med information. Det har antingen varit för lite information eller inte tydligt nog. Men vad jag förstår så är det på gång. 

Kommunal har företrätt de medlemmar som stängdes av under processen. Men Rasmus Eliasson vill inte uttala sig om filmen och huruvida det var rätt att stänga av personalen eller inte. Men han säger liksom arbetsgivaren att avstängning inte är något konstigt.

– Det är en normal procedur under pågående utredning. Det är inga konstigheter i sig. 

Men personalen som KA pratat med säger att det känns som att de befinner sig i en slags limbo där det inte är tydligt vad de har gjort för fel. 

– Vi vill veta vad de tänker på med tillåtande kultur. Jag har bett om att få ett utdrag på utredningen och det har vi inte fått. Jag vet inte vad de har utrett egentligen, säger Åsa Hjalmarsson.

Fotnot: Här kan du se filmen som gjorde att personalen stängdes av (extern länk).