Klubben och sektionen har stått bakom den fackliga budkaveln mot försämrade turordningsregler.

Nu har de vid sina årsmöten antagit ett likalydande uttalande (läs det i tidningen Arbetet här) där de kritiserar att Kommunal tillsammans med IF Metall, PTK och Svenskt Näringsliv slutit en las-överenskommelse.

I uttalandet sägs att det var fel av Kommunal att gå med på överenskommelsen bakom ryggen på LO och att de förbättringar Kommunal lyckades förhandla fram i själva verket är småsmulor utan större betydelse.

Vi kommer att få tystare arbetsplatser med utökade turordningsregler och ändrade regler vid uppsägning av personliga skäl.

Camilla Ingman

Camilla Ingman, som är nyvald ordförande i klubben och sektionen, säger att uttalandena visar att det finns intern kritik i förbundet mot hur Kommunals ledning har agerat i las-frågan.

– Vi kommer att få tystare arbetsplatser med utökade turordningsregler och ändrade regler vid uppsägning av personliga skäl. Det är fullständigt oacceptabelt att en fackföreningsledning kan gå med på det, säger hon.

Uttalandet från sektionen är också skriven som en motion till årsmötet i Kommunal Västerbottens representantskap i mars. Representantskapet har tidigare sagt nej till att stöda den fackliga budkaveln till stöd för turordningsreglerna.

Håkan Nilsson är ordförande i Kommunal Västerbotten. Han sitter också i förbundsstyrelsen och har där sagt ja till att Kommunal ansluter sig till las-överenskommelsen.

– Det är bara att konstatera att jag och de som står bakom det här uttalandet tycker olika. Jag försvarar fortfarande att Kommunal sagt ja. Men det är ändå ett friskhetstecken att det finns olika åsikter i en organisation.

Håkan Nilsson säger att han inte känner till att fler klubbar eller sektioner i avdelningen är kritiska till las-överenskommelsen.

– Det har varit tyst i den här frågan fram till nu.

Han tror inte att, som Camilla Ingman befarar, att det blir tystare arbetsplatser till följd av ändrade uppsägningsregler och utökade undantag från turordningsreglerna.

– Det är ju redan nu väldigt tyst på många arbetsplatser. Framtiden får väl utvisa om det blir ännu tystare på grund av las-överenskommelsen. Jag tvivlar på det blir så, säger han.