Kommunal har tillsammans med IF Metall hoppat på den överenskommelse om förändringar i anställningsskyddet som tidigare slutits mellan PTK och Svenskt Näringsliv. LO sade nej, men efter fortsatta förhandlingar menar Kommunal att överenskommelsen har förändrats så att den nu innebär en ökad trygghet för medlemmarna.

– Det som framför allt fattades i den förra överenskommelsen och varför vi kunde säga nej ganska snabbt var för att det var alldeles för dålig leverans på våra hjärtefrågor allmän visstid och hyvling. Nu har vi fått det, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin till KA.

Förändringar av las

Kommunal går med på LAS-uppgörelsen

Nyheter

Han säger att utöver att konverteringsgränsen till fast anställning ändras från 24 till 12 månader, så är det nytt att facken fått in en så kallad missbruksregel, som innebär att om arbetsgivaren börjar blanda vikariat och allmän visstidsanställning i syfte att slippa tillsvidareanställa, så kan den anställde få skadestånd.

– Vår bedömning är att det skulle ge 10 000 kronor till medlemmen per gång. Det var det sista som vi fick till innan vi kunde säga ja till det här, säger Tobias Baudin.

När det gäller så kallad hyvling, alltså att arbetsgivaren sänker sysselsättningsgraden, så har facken fått in att det inte kan göras över en natt utan att det måste finnas en omställningstid på en till tre månader. Dessutom säger Tobias Baudin att den delen av överenskommelsen har ändrats så att turordningsreglerna ska gälla alla på samma arbetsplats, inte alla med samma arbetsuppgifter som det var i den tidigare överenskommelsen.

En stötesten i förhandlingarna har handlat om begreppet saklig grund vid uppsägning. Kommunal sade när förhandlingarna avslutats i oktober och LO valde att ställa sig utanför att det är en röd linje för Kommunal att röra de reglerna. Men nu har Kommunal gått med på att saklig grund ersätts av sakliga skäl och att det inte ska gå att ogiltigförklara en uppsägning medan tvist pågår. Tobias Baudin säger att Kommunals bedömning är att det i praktiken inte blir så stor skillnad mot i dag. Detta eftersom den rättspraxis som finns i dag genom domar i Arbetsdomstolen har lyfts in i överenskommelsen och förtydligar vid vilka tillfällen som det kan anses råda sakliga skäl till uppsägning. 

– Det blir tydligare för arbetsgivaren vad man får göra, så är det. Men det blir också tydligare för oss vad som gäller. Så vår bedömning är att om det är en förändring så är den marginell och egentligen kommer det fungera ungefär som i dag.

Vi är det förbund som drabbas allra hårdast av visstidsanställningar. Så en halvering av tiden för fast anställning mot hur det är i dag, det ger mer trygghet än vi har i dag.

Tobias Baudin

Men så sa ni ju inte i oktober när den förra överenskommelsen var klar, vad har förändrats? 

– Det vi sa var att eftersom det inte levereras på våra hjärtefrågor, allmän visstidsanställning och hyvling, så behöver vi inte ens titta på vad vi skulle behöva ge, för vi fick inte det vi hade krävt. Nu fick vi det och då behövde vi titta på vad vi då måste ge. När vi då gör den här bedömningen så känner vi att på totalen är det här ändå bättre för medlemmarna i Kommunal. 

Tobias Baudin är särskilt nöjd med förändringarna i las som innebär en kortare väg till fast anställning, och säger att han inte vet när lagen senast ändrades till det bättre för arbetarkvinnor. 

Men ni förhandlade ju om det här under hot om lagstiftning som ni tyckte var ännu sämre. Får medlemmarna det verkligen bättre jämfört med hur det är i dag, på totalen?

– Ja det får de. Omställningsmöjligheterna är ju sådant som inte funnits för vissa grupper, vad har personliga assistenter haft för möjlighet till kompetensutveckling innan? Vi är det förbund som drabbas allra hårdast av visstidsanställningar. Så en halvering av tiden för fast anställning mot hur det är i dag, det ger mer trygghet än vi har i dag.

Tobias Baudin säger att det som var svårast att svälja var de utökade undantagen från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Med förslaget får arbetsgivaren undanta tre personer från turordningsreglerna, oavsett företagets storlek. I dag gäller att ett företag med under tio anställda får undanta två personer.

– Det är surt. Samtidigt är det fem undantag i Toijerutredningen. Det här hade vi helst inte velat röra, det är inget att snacka om. Men i en förhandling så är det ett givande och tagande. Vi upplever ändå att vi har givit litegrann men fått väldigt mycket, och därför kunde vi säga ja till det här. 

Vi kom inte i mål och då har jag ändå sagt att ser jag en möjlighet att förbättra för medlemmarna i Kommunal så kommer vi att göra det, och det är det vi har gjort.

Tobias Baudin

Tobias Baudin säger att han har respekt för att andra LO-förbund inte har samma problem som Kommunal med hyvling och visstidsanställningar, och den här överenskommelsen kanske inte är lika lockande då. 

– Men jag är ändå vald av en halv miljon medlemmar i Kommunal och de får det bättre med det här, så är det. Jag tycker ändå att vi gjorde ett försök i LO. Vi kom inte i mål och då har jag ändå sagt att ser jag en möjlighet att förbättra för medlemmarna i Kommunal så kommer vi att göra det, och det är det vi har gjort.

Överenskommelsen mellan Kommunal, IF Metall, PTK och Svenskt Näringsliv gäller främst privatanställda på arbetsmarknaden. Förändringarna som rör lagen om anställningsskydd kommer dock att omfatta alla på arbetsmarknaden om de röstas igenom i riksdagen, om inte annat avtalas.  Kommunal kom nyligen överens med sin största arbetsgivarmotpart, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om att sänka gränsen för när en visstidsanställning övergår till fast anställning till 18 månader, mot 12 månader i dagens överenskommelse. Tobias Baudin säger att de nu får diskutera med SKR hur deras avtal förhåller sig till överenskommelsen. 

– Det får vi prata med SKR om. Det är klart att vi vill ha samma bra överenskommelse med SKR som vi nu får in i det här huvudavtalet. 

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna har sagt att de anser att parternas överenskommelse ska bli lag. Vänsterpartiet har tidigare hotat att med stöd av M, KD och SD fälla regeringen om de går fram med försämringar som inte LO är med på. Hur de ställer sig till en överenskommelse där två stora LO-förbund är med men inte övriga är oklart.