– För vanliga yrkesarbetare motsvarar det 6 procent, säger Kommunals ombudsman Farhad Abedin.

Löneökningarna i avtalet med arbetsgivarorganisationen Visita, som enligt Visita berör omkring 2 000 anställda, motsvarar vad övriga fått på arbetsmarknaden, totalt 5,4 procent.

Den 1 april i år ska lönerna höjas med i genomsnitt 716 kronor. Och nästa år, den 1 september, är löneökningen i genomsnitt 587 kronor. Alla löner förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad en viss löneökning.

Lägstalönerna höjs alltså med samma krontal vid tre tillfällen, totalt 1 303 kronor. I avtalet finns två lägstalöner: en för ”vanliga” yrkesarbetare och en för kvalificerade yrkesarbetare. 

En förändring i avtalet är, enligt Kommunal, en tydligare skrivning för vad som gäller för dem som anställs på enstaka dagar. 

Att lönesättning vid nyanställning ska ta hänsyn till arbetsplatsens lönestruktur är också nytt. En tredje nyhet i avtalet gäller för dem som får undantag från kostavdrag. Tidigare har man kunnat hänvisa till medicinska och etniska skäl om man vill slippa äta maten på arbetsplatsen och få kostavdraget. Nu heter det i stället medicinska och särskilda skäl för undantagen.

Liksom i de flesta andra privata avtal denna avtalsrörelse skrivs också LO: s och Svenskt Näringslivs uppgörelse om tidigare inbetalning till avtalspensionen in i avtalet. Det innebär att åldern för när arbetsgivaren betalar in till avtalspension sänks succesivt från 25 till 22 år.

Avtalet gäller till och med den 31 augusti 2023.

Mer om avtalet med Visita

 • Avtalet berör kockar, måltidspersonal med flera i storkök, skolkök med mera som drivs på entreprenad.
 • Lönerna höjs vid två tillfällen, den 1 april i år med i genomsnitt 716 kronor och den 1 september nästa år med i genomsnitt 587 kronor.
  De nya lägstalönerna är följande:
  För kvalificerad yrkesarbetare:
 • Från den 1 september 2020: 22 833 kronor per månad.
 • Från den 1 april 2021: 23 549 kronor per månad.
 • Från den 1 september 2022: 24 136 kronor per månad.
  För yrkesarbetare:
 • Från den 1 september 2020: 21 577 kronor per månad.
 • Från den 1 april 2021: 22 293 kronor per månad.
 • Från den 1 september 2022: 22 880 kronor per månad.
  Även ungdomslönerna (för dem som är 19 år och yngre) höjs med 1 303 kronor totalt under perioden.