Synen på skyddsutrustning och vad som egentligen gäller skiljer sig stort mellan landets kommuner. I Boxholm måste all personal i skola och förskola använda visir, som KA skrivit om. Samtidigt berättar Göteborgs-Posten att en förskollärare i Göteborg som inte ville jobba utan sitt munskydd skickats hem av arbetsgivaren och riskerar att få sparken.

Från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, rekommenderar man arbetsgivarna att inte hindra skyddsutrustning om medarbetare känner oro:

– SKR bestämmer inget i den här frågan, det gör man lokalt. Men när vi får frågan tycker vi inte att man ska hindra någon som är rädd från att använda skyddsutrustning nu när smittspridningen är så omfattande, om det inte påtagligt hindrar personen från att göra sitt jobb, säger Gunnar Sundqvist, utredare i arbetsmiljöfrågor på SKR.

Om man använder skyddsutrustning på eget initiativ är det viktigt att man vet vad man gör. Arbetsgivaren bör poängtera att skyddsutrustningen ska användas på rätt sätt och ha en godkänd CE-märkning.

Gunnar Sundqvist, utredare SKR

Han säger att SKR:s första rekommendation alltid är att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och utifrån den avgöra om det finns ett behov av skyddsutrustning.

– Men om man använder skyddsutrustning på eget initiativ är det viktigt att man vet vad man gör. Arbetsgivaren bör poängtera att skyddsutrustningen ska användas på rätt sätt och ha en godkänd CE-märkning. Socialstyrelsen har bra information om hur man använder utrustningen korrekt.

Gunnar Sundqvist.

De olika beskeden vad gäller skyddsutrustning i skola och förskola från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket har varit ett problem, menar Gunnar Sundqvist.

– Det har blivit ett problem för oss på SKR eftersom de kommit med lite olika riktlinjer. Det har till exempel sagts att det inte behövs skyddsutrustning medan vi anser att man alltid ska göra en riskbedömning och utifrån den använda sig av åtgärdstrappan. Den innebär att använda personlig skyddsutrustning när övriga åtgärder inte kan tillämpas eller är tillräckliga.

När arbetsgivare som i Boxholms kommun fattar beslut om obligatoriskt visir för all personal fungerar det inte att neka som anställd:

– Nej, om arbetsgivaren efter en riskbedömning konstaterat att det finns ett behov av det måste man följa det. Där ska arbetsgivaren vara tuff och se till att personalen följer säkerhetsrutinerna, säger Gunnar Sundqvist.