Precis före jul startade man snabbtestningen vid två av Mölndals äldreboenden, med 120 respektive 90 brukare. Läget var kritiskt eftersom smittan tog sig in hur noggrann personalen än var.

– Redan första dagen scannade vi av ett par smittade direkt. Det handlar inte om att personal kommer hit och är sjuk utan det har varit symtomfria personer. Nu testar vi överallt och det är drygt 50 som testats positivt och man kan ju tänka sig hur spridningen hade sett ut om vi inte gjort det här, säger Eva Klang Vänerklint, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Sandra Öbro, vårdbiträde och Maria Kårefalk, undersköterska, skålar för att coronasmittan åtminstone för tillfället är borta.

Covid-19

En skål – för att smittan är borta

Nyheter

All personal som arbetar på äldreboende, i hemtjänst och inom LSS i Mölndal erbjuds att ta ett snabbtest inför varje arbetspass. Innan passet startar går man in i ett särskilt rum, en teststation, snurrar en pinne i varje näsborre, sätter ner den i en lösning och väntar sedan i 5-10 minuter innan resultatet är klart. 

– Vi tvingar ingen att testa, men alla vill ta det eftersom det skapar trygghet för dem själva. Är man smittad går man hem och bokar en tid för vanligt test. Snabbtesterna har valts ut i samråd med läkare på vårdcentralen och har väldigt hög tillförlitlighet, säger Eva Klang Vänerklint som inte känner till att test nummer två gett ett annat resultat.

Sedan vi började med snabbtester använder vi inte munskydd hela tiden, och det gör kontakten med de äldre väldigt mycket bättre eftersom de kan läsa av våra ansikten på ett helt annat sätt.

Lola Johansson, undersköterska

Undersköterskan Lola Johansson på Lackarebäcks äldreboende tycker att det känns tryggt när all personal testar sig innan de börjar ett arbetspass. 

– Det känns jättebra. Vi har fortfarande visir jämt men sedan vi började med snabbtester använder vi inte munskydd hela tiden, och det gör kontakten med de äldre väldigt mycket bättre eftersom de kan läsa av våra ansikten på ett helt annat sätt. 

De boende på Lackarebäck fick sin första vaccindos i slutet av december och ska snart få sin andra dos.

Sedan snabbtesterna infördes har det bara inträffat enstaka fall av ny smitta (i hemtjänsten). Någon boende har fått med sig smitta tillbaka från en sjukhusvistelse. Därutöver är smittan i princip noll:

– Det är helt fantastiskt! Dessutom ger det en bättre livskvalitet för alla som tidigare misstänkts vara smittade. De var ju tidigare helt isolerade i väntan på testresultat, och nu kan vi få svar direkt. Personalen slipper också ha dubbel skyddsutrustning hela tiden, säger Eva Klang Vänerklint.

Vad är kostnaden för snabbtester ställd mot ett liv eller mot det lidande som vi nu har möjlighet att begränsa. Hur vi än gjorde tidigare tog sig smittan in och man kände sig så otillräcklig.

Eva Klang Vänerklint, chef för vård- och omsorgsförvaltningen

Runt 1600 personer arbetar inom vård- och omsorg i Mölndal. Anhöriga och personalgrupper som vaktmästare och andra som kommer på besök ska också testas. Det blir många test per dag. Och de kostar förstås pengar.

– Det är en rejäl slant. Vi gör ungefär 1200 tester per dag och varje test kostar mellan 50-120 kronor beroende av hur många man köper. Men det är så här att vårdcentralen sköter statistiken kring testerna och har sökt statliga medel för detta, så egentligen blir det ingen merkostnad mer än att personalen får räkna testtiden som arbetstid. Men det visste jag inte när jag tog beslutet, säger Eva Klang Vänerklint.

Hon tror att andra kommuner kanske tvekat inför snabbtesterna av rädsla för kostnaderna:

– Nu hade jag tur, men vad är kostnaden för snabbtester ställd mot ett liv eller mot det lidande som vi nu har möjlighet att begränsa. Hur vi än gjorde tidigare tog sig smittan in och man kände sig så otillräcklig. Nu känns det helt fantastiskt och att vi har gjort vad vi har kunnat.