HR-direktör Johanna Näslund ska i förhandlingar med Kommunal nästa vecka föreslå 300 kronor i ersättning per provtagningstillfälle som sker på fritiden. Den är tänkt att betalas ut retroaktivt från den 1 september och ska kunna ges till och med sista januari nästa år.

– Men ingen ersättning i världen kan kompensera att du på din lediga tid tvingas inställa dig för testning, som så väl behövs för återhämtning, säger hon.

Problemet är enligt henne störst för nattpatruller inom hemtjänsten som kan råka ut för testning flera dagar i veckan flera veckor i rad.

Smittspårning inleds efter att någon av de personer nattpatrullen besökt bekräftas ha covid-19. Det är den personens vårdcentral som ansvarar för smittspårning i det enskilda fallet. Hemtjänstpersonal kan därför tvingas inställa sig för testning på vårdcentraler runt om i kommunen på tider de inte kan påverka.

– Covid-19 är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och är smittspårningspliktig. Den medborgerliga skyldigheten att inställa sig vid kallelse till provtagning regleras i smittskyddslagen och är inget som kommunen kan påverka, säger Johanna Näslund.

Omsorgsförvaltningen är i kontakt med Region Skåne för att de ska ändra rutinerna för provtagning så att det kan undvikas att den måste ske på personalens fritid.

– Även nattpersonal borde kunna få testa sig i anslutning till sin arbetstid, säger hon.

Ing-Marie Persson jobbar i nattpatrullen och är Kommunals skyddsombud.

– Mina kolleger har blivit väldigt drabbade. De får tider för provtagning, säg klockan 13 och då går de av 7.15 på morgonen och ska jobba en natt till. De bryter dygnsvilan och det är det vi har reagerat på. Många olyckor kan hända om man inte får sova, säger hon.

De senaste veckorna har många, som ett led i smittspårning, fått testa sig tre gånger i veckan och ibland på olika vårdcentraler.

Kommunal kommer att ha samverkan med arbetsgivaren på tisdagen.  

Hon hoppas att det blir en kompensation, både retroaktivt och framåt.

– Det vore bra om vi kan få någon kopplad till oss på natten som tar våra provet. Vår chef har tryckt på att vi ska få någon som tar hand om oss, säger Ing-Marie Persson.

Kommunal kommer att ha en samverkan med arbetsgivaren på tisdag.

– Vi har tryckt på att det ska bli ett skyndsamt beslut, säger Ing-Marie Persson.