I avtalet med Almega Tjänsteföretagen för personal i friskolor höjs lönerna från 1 juni 2021 med i snitt 752 kronor, varav 68 kronor är avsatta för yrkesutbildade. 1 november 2022 höjs lönerna med i snitt 593 kronor, varav 54 kronor till yrkesutbildade. 

– Det som har varit svårast var extrasatsningen på yrkesutbildade, som vi har slitit väldigt hårt för. Men vi lyckades få till en sådan satsning till slut. Det är jättebra, säger Per Svensson, ombudsman på Kommunal.

Precis som i andra avtal med en extrasatsning på yrkesutbildade, är det konstruerat så att summan i själva verket blir högre eftersom det finns de som inte har utbildning. Alla bidrar till potten men eftersom extrasatsningen bara fördelas bland de yrkesutbildade blir summan beroende av hur många som saknar yrkesutbildning. Det är oklart hur den andelen ser ut på friskoleavtalet.

Lägstalönerna och ersättningar som ob-tillägg höjs med 5,4 procent under avtalsperioden. 

Anledningen till att den första löneökningen sker först den 1 juni 2021 är att det här avtalet gick ut senare än många andra avtal. När avtalsrörelsen sköts upp på grund av pandemin kom LO och Svenskt Näringsliv överens om att alla avtal skulle bli sju månader försenade, så att ingen skulle vare sig vinna eller förlora på det beroende på när avtalet gick ut. 

Liksom i avtalet med Vårdföretagarna som blev klart i förra veckan blev det inget engångsbelopp för uteblivna löneökningar. Kommunal förde också i de här förhandlingarna fram att de anställda borde kompenseras med ett engångsbelopp, men fick nej.

– Det låg ju utanför märket så det var inte aktuellt, säger Åsa Ramel, förhandlingsansvarig på Almega Tjänsteföretagen.

Åsa Ramel, Almega Tjänsteföretagen.
Åsa Ramel, Almega Tjänsteföretagen.

Hon säger att de är nöjda med avtalet och tycker att det varit konstruktiva förhandlingar. 

– Jag tycker att vi har haft ett bra förhandlingsklimat och det är väldigt skönt att vi inte behövde gå till medling. Det viktiga var att få ett avtal som korresponderar med övriga avtal på arbetsmarknaden. 

Kommunal hade yrkat på att rätten till arbetskläder skulle skrivas in i kollektivavtalet, något som framför allt är aktuellt för barnskötarna som är ute mycket om dagarna. Men det blev nej från arbetsgivarna. 

– Det var ett yrkande som var väldigt viktigt för medlemmarna, men där är det tvärstopp från arbetsgivarnas sida. De säger att de aldrig tänker skriva in det i något kollektivavtal. Däremot säger de att många arbetsgivare redan tillhandahåller det, säger Per Svensson. 

Åsa Ramel på Almega säger att det är en kostnadsfråga och att det också finns de som inte vill ha arbetskläder.

En annan förändring i avtalet är att det blir möjligt att komma överens med arbetsgivaren om kortare uppsägningstid när man säger upp sig själv.

– Om man har jobbat mer än sex år är det tre månaders uppsägningstid, men nu finns det en öppning att komma överens med arbetsgivaren om kortare uppsägningstid. Har man fått ett nytt jobb vill ju ofta den nya arbetsgivaren att man kan börja tidigare, säger Per Svensson.

Per Svensson.

 I avtalet förtydligas också att heltidstjänster ska prioriteras. 

– Vi hade velat ha betydligt mer där men det är små steg framåt.

Efter att LO och Svenskt Näringsliv centralt kommit överens om att sänka åldern för när arbetsgivarna börjar betala in till avtalspension, kommer det också in i avtal efter avtal på den privata sidan. Det innebär att åldern för när avtalspension börjar betalas in sänks stegvis under avtalsperioden från 25 till 22 år.

– Det är en väldigt viktig fråga, det är jättebra för de som är yngre att det betalas in till deras avtalspension också, säger Per Svensson. 

Arbetsgivarna ville få igenom en rad förändringar som Kommunal inte gick med på. En sådan var en möjlighet att göra avsteg från hela kollektivavtalet. 

– Det skulle innebära att man till exempel skulle kunna sätta precis vilka löner man ville. Det var väl det som stack ut mest måste jag säga, säger Per Svensson.

Åsa Ramel håller inte med om den beskrivningen, utan säger att det handlade om möjligheten att teckna lokala avtal. Arbetsgivarna skulle fortfarande ha behövt komma överens med det lokala facket om att göra avsteg från kollektivavtalet. 

Avtalet gäller från den 1 januari 2021 till och med den 31 oktober 2023 och omfattar enligt Almega cirka 11 000 anställda och 800 medlemsföretag. Det handlar om personal på privata förskolor och skolor, som barnskötare, kockar, elevassistenter och fritidspersonal. Enligt Kommunal har de cirka 8000 medlemmar som berörs av avtalet.

KORT OM AVTALET

Berör cirka 11 000 anställda på privata förskolor och skolor, som barnskötare, kockar, elevassistenter och fritidspersonal. Gäller från den 1 januari 2021 till och med den 31 oktober 2023.

Lönerna höjs från 1 juni 2021 med i snitt 752 kronor, varav 68 kronor är avsatta för yrkesutbildade. 1 november 2022 höjs lönerna med i snitt 593 kronor, varav 54 kronor till yrkesutbildade. 

Lägstalönerna höjs med 5,4 procent och blir från 1 maj 2020 19 479 kronor per månad, från 1 december 2021 20 063 kronor per månad och från 1 maj 2023 20 545 kronor per månad.

Ersättningar, som ob-tillägg, höjs också med 5,4 procent, från den 1 juni 2021 med 3 procent och från den 1 november 2022 med 2,4 procent.

Åldern för när arbetsgivarna börjar betala in till avtalspension sänks stegvis från 25 år till 22 år.