Alla regioner KA pratat med börjar att vaccinera på särskilda boenden. Personal och boende ingår i den grupp som ska få vaccinet först i landet. I den gruppen, priogrupp 1, ingår också personal i hemtjänst och hemsjukvård.

Hur regionerna vaccinerar personal på särskilda boenden ser olika ut. En del vaccinerar personalen samtidigt, medan andra har prioriterat de boende.

I Region Västerbotten erbjuder man vaccin till alla på ett och samma boende.

– Vi har tänkt att det är bra att vaccinera både brukare och personal på ett och samma boende. Då kan man vara ganska säkert på att det inte kommer in någon smitta. Rent logistiskt är det också lättare att göra så, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

Även i Skåne har personal på särskilda boenden fått vaccin parallellt med brukarna.

I Göteborg i Västra Götalandsregionen har alla brukare på särskilt boende fått sin första vaccindos. I och med det startar vaccineringen av personal. Det sker samtidigt som boende får sin andra dos.

Även Norrbotten har startat med brukare på särskilda boenden.

Var personalen får vaccinet skiljer sig också till viss del åt. I Västerbotten, Skåne och Uppsala har personal på särskilda boenden fått en spruta på jobbet.

I Norrbotten kommer det att ske både på arbetsplatser och på vaccinationsmottagningar.

Region Stockholm har upphandlat den privata aktören Vaccin Direkt. Äldreomsorgspersonal kommer därför behöva boka vaccinationstid på deras mottagningar.

Extremt många har velat ta vaccinet. Jag har fått statistik från något av boendena där det var 93 procent som velat ta. Jag tror att det finns en extremt stor vaccinvilja generellt.

Ronny Lestander, vaccinsamorndare i Region Västerbotten

Personal som utför vård och omsorg i hemmet får vänta längre. Det beror på att det är svårare eftersom det både är fler anställda och fler brukare samt att de arbetar mer utspritt.

Tidningen Arbetsvärlden skriver att det tar extra lång tid med hemtjänsten för att kommunerna måste hämta in medgivanden från brukare. Kommuner och regioner får inte dela information om vilka som har hemtjänst hur som helst.

Regionerna säger också att det tar mer tid.

– Vi håller på att jobba på hur vi ska identifiera dem som har hemtjänst och vilka som jobbar där, säger Ronny Lestander i Västerbotten.

I Region Uppsala ska ca 15 000 personer i den gruppen vaccineras. Där ingår hemtjänstpersonal, brukare och deras hushållskontakter.

I Skåne har vaccinering av hemtjänstpersonal kommit i gång i liten skala.

Folkhälsomyndigheten har delat upp olika grupper i prioriteringsordningar (se faktaruta nedan). Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ingår i priogrupp 2. En del regioner vill dock komma i gång snabbare med den personalen och har börjat vaccinera.

I Region Uppsala har man börjat vaccinera på intensivvårdsavdelning, akutmottagningar och covidavdelningar. I Västra Götalandsregionen sade vaccinsamordnaren Kristina Rygge, på en pressträff den 13 januari, att det finns så pass mycket kapacitet att även regional vårdpersonal ska börja få vaccinet.

Vaccinsamordnare som KA pratat med har inte sett något motstånd bland personal att ta emot vaccinet. Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger 80 procent av svenska folket att de vill ta vaccinsprutan.

– Extremt många har velat ta vaccinet. Jag har fått statistik från något av boendena där det var 93 procent som velat ta. Jag tror att det finns en extremt stor vaccinvilja generellt, säger Ronny Lestander i Västerbotten.

I skånska kommunen Burlöv har det däremot kommit fram att drygt 40 procent av äldreomsorgspersonalen inte vill vaccinera sig, eller vänta med att ta sprutan. Men kommunens socialchef tror att ju längre tiden går så kommer personalen att ändra sig.

I Helsingborg har 30 procent av den äldreomsorgspersonal som hittills erbjudits vaccin tackat nej, rapporterar SVT. De kan riskera att omplaceras.

Region Uppsala har upprättat en särskild mejladress dit personal kan vända sig med frågor om vaccineringen. Många frågor har handlat om biverkningar på vaccinet.

Så prioriteras kommunalarna

  • Fas 1: Personal på särskilda boenden och hemtjänst. I vissa regioner vaccineras även sjukvårdspersonal på intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar och covidavdelningar i fas 1.
  • Fas 2: Personal inom hälso- och sjukvården, samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.
  • Fas 3: Personer i riskgrupp.
  • Fas 4: Övriga som inte tillhör riskgrupp.

LO har krävt att fler arbetaryrken ska prioriteras för vaccinering efter att vård- och omsorgspersonal och riskgrupperna har fått sitt vaccin. Det handlar om kontaktnära yrken som barnskötare, bussförare och butiksanställda.