– Det finns ingen möjlighet att tvinga någon, säger Tomas Björck, arbetsrättschef vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Rätten att säga nej till vaccin är till och med grundlagsskyddad. ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp” heter det i Regeringsformens andra kapitel och dit hör vaccineringar bland annat. 

Men i avtalets allmänna bestämmelser för personal som är anställda i kommuner och regioner finns en avstängningsregel som är till för att hindra smitta. ”Arbetsgivare kan meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids” står det i avtalet. I så fall behåller den anställde sin lön under tiden.

Kan den bestämmelsen bli aktuell om personal inte vill vaccinera sig?

– Det går inte att svara generellt på. Det är smittspridningen som är grundfrågan, inte vaccinationen i sig, säger Tomas Björck.

Han lägger till att det kan bli aktuellt med omflyttningar och liknande om det skulle uppstå problem med det här.

– I verksamheter där det är särskilt viktigt att kunna begränsa smittspridning kan det ställas krav på att personalen är skyddad mot smitta. I en sådan verksamhet, kan personal som inte är vaccinerade tillfälligt behöva omdisponeras till andra delar av verksamheten.

Kan det bli svårt för visstidsanställda att säga nej till vaccination till exempel?

– Jag kan inte se att anställningsformen har någon som helst betydelse för den här frågan.

Men tror du inte att en chef i äldreomsorgen om det är en lucka hellre kallar in en som är vaccinerad framför en som inte är vaccinerad ?

– Det har helt och hållet med vilken verksamhet som bedrivs och vilka krav som ställs i den verksamheten. Det är det som är avgörande, säger Tomas Björck.

Peter Larsson, ombudsman på Kommunal, ingår i förbundets särskilda coronagrupp. Han säger att de inte fått in några frågor ännu som handlar om vaccination.

Även om det inte står uttryckligen i avtalet anser han att arbetsgivare som vill använda sig av avstängningsbestämmelsen först måste kontakta Kommunal, om det gäller en medlem.

–  Vi hävdar att de ska ta kontakt med facket innan det sker, säger Peter Larsson.

Peter Larsson, Kommunal.
Peter Larsson, Kommunal.

Vad han känner till är arbetstagaren inte skyldig att berätta om man är vaccinerad eller inte.

– Man måste berätta om man är smittad men inte om man är vaccinerad vad jag vet.

Om och när vaccin mot covid-19 godkänns är det förutom riskgrupper och de äldre som har äldreomsorg samt nära hushållskontakter för dem med hemtjänst alltså personalen inom äldreomsorgen som ska prioriteras, har Folkhälsomyndigheten förklarat. All personal rör sig om cirka 220 000 personer, enligt myndigheten.

Emma Spak är chef för SKR:s hälso- och sjukvårdsektion. Hon säger att utifrån det som är känt och de leveransplaner som Folkhälsomyndigheten har presenterat så borde all personal ha blivit vaccinerad under det första kvartalet 2021.

– I och med att det här är prioriterade grupper så bör man ju ha klarat av det tidigt under året, säger Emma Spak.

Hon är övertygad om att regionerna kommer klara av det på ett bra sätt med tanke på alla upparbetade rutiner kring vaccinering mot säsongsinfluensa.

– Den här vaccinationen kommer ju självklart se annorlunda ut. Fler ska vaccineras men i grunden är detta något man vet hur man gör.

Exakt hur vaccinationen av personalen kommer att gå till kommer antagligen se olika ut i olika regioner.

– En del regioner kanske tänker att man vaccinerar personalen på en särskild mottagning. Andra kanske tänker sig att man vaccinerar i första hand på arbetsplatsen när man är där. Det här kan det finnas olika lösningar på, säger Emma Spak.