Det var i mellandagarna som frågan ställdes till både personal och brukare inom Burlövs äldreomsorg, som ett led i att förbereda verksamheten för det stundande vaccineringen. Av brukarna var det ett fåtal som svarade att de inte ville vaccinera sig.

Men bland personalen fanns en större tvekan – 42 procent tackade nej. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, Emma Englander, säger till tidningen Sydsvenskan att några har uttryckt att de vill vänta lite och inte vara först ut.

Linnéa Carrick, undersköterska.

Covid-19 – vaccinering

”Därför säger jag ja tack till vaccin”

Debatt

Enligt Lars Wästberg har en del personal redan ändrat sig och han tror att fler kommer att göra det.

– Jag tror att ju längre tiden går så kommer fler förhoppningsvis att vilja ta vaccin. 

Han säger att han inte blev förvånad över resultatet på enkäten. När kommunen under hösten erbjöd all personal i äldreomsorgen influensavaccin, tackade bara en  tredjedel ja.

– Jag tror inte att personalen i Burlöv är unika, det finns ju en skepsis mot vaccin.

Enligt Region Skåne ska cirka 60 till 65 procent av den personal inom länets äldreomsorg som fått erbjudande om att vaccinera sig, ha tackat ja hittills. 

Flera arbetsgivare har lyft frågan om hur man ska agera om anställda inte tar vaccinet. Att omplacera personal har lyfts fram som en lösning.

Burlövs kommun har ingen plan för vad man ska göra om det slutar med att en stor del av personalen inte tar vaccinet mot covid-19. 

– Vi har haft fullt upp med allt annat i pandemin. Men det kan ju bli en bemanningsfråga om personal blir sjuka. Initialt kommer vi inte att omplacera folk, vi hoppas att en större andel med tiden kommer att vaccinera sig, säger Lars Wästberg. 

Chefer inom äldreomsorgen har fått i uppdrag att informera om vaccinet, en insats som Wästberg hoppas kan få anställda att tänka om. Han betonar dock att det är frivilligt och att ingen kan tvingas ta vaccin.

– Vi förmedlar också att om någon ändrar sig så försöker vi ordna en ny vaccinering. Det är inte så att för att man säger nej så är det kört.