Avtalet för vård och behandling och övrig omsorg, bransch E

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till den 31 maj 2023.

Löner

 • Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt. Ingen är garanterad en viss löneökning.
 • Från och med den 1 januari 2021 ska lönerna höjas med i genomsnitt 740 kronor plus en pott för yrkesutbildade.
 • Den 1 juni 2022 ska lönerna höjas med i genomsnitt 610 kronor plus en pott för yrkesutbildade.

Potten för yrkesutbildade

 • •Det första avtalsåret, den 1 januari 2021, är den särskilda potten för yrkesutbildade på 60 kronor. Det innebär att ytterligare 60 kronor för varje anställd på området i lönerevisionen ska läggas på dem med yrkesutbildning. Enligt Kommunals beräkningar har ungefär hälften yrkesutbildning och det gör att det blir ungefär 120 kronor extra i genomsnitt för de yrkesutbildade. Exakt hur det här blir går inte att säga eftersom lönerna förhandlas lokalt och ska fördelas individuellt. Och det är olika på olika arbetsplatser hur stor andel som har yrkesutbildning.
 • Den 1 juni 2022 är summan i den särskilda potten för yrkesutbildade 50 kronor, vilket då enligt Kommunals beräkningar ger i genomsnitt 100 kronor extra till yrkesutbildade.

Lägstalöner

 • De höjs vid två tillfällen från och med den 1 januari 2021 och den 1 juni 2022 motsvarande avtalets värde.

OB-tillägg och övriga ersättningar

 • De höjs vid två tillfällen från och med den 1 januari 2021 och den 1 juni 2022 motsvarande avtalets värde.
 • Utöver det höjt storhelgstillägg med 6 kronor.

Övriga förändringar av villkoren i avtalet

 • Jourpass ska förläggas i samband med ett ordinarie arbetspass. Arbetsgivaren ska inte längre kunna schemalägga någon enbart på jour utan att det föregås eller efterföljs av ett arbetspass.
 • Även små arbetsplatser omfattas av löneavtalet. Tidigare fanns ett undantag vid arbetsplatser med färre än fyra medlemmar, där skulle löneavtalet inte gälla dem.
 • Reglering kring individuella överenskommelser. Avtalet möjliggör fortfarande individuella överenskommelser med företaget, att till exempel vissa ersättningar som övertid till exempel ska vara inbakat i lönen. Men med en ny skrivning i avtalet så måste arbetsgivaren informera om ersättningarna enligt avtalet innan en individuell överenskommelse kan skrivas på.
 • Arbetsgivarna ska verka för fler heltider.
 • En arbetsgrupp om den framtida arbetsmarknaden på området ska också ha med sig heltidsfrågan.

Försämringar som inte gick igenom

 • Inget höjt mertidstak. Arbetsgivarna ville höja gränsen från 200 timmar.
 • Undantag från mertids- och övertidsregler vid möten, kurser och konferenser. Arbetsgivarna ville slippa betala ersättning när till exempel nattarbetare är med på möten dagtid.
 • Senareläggning av ob-höjningen. Arbetsgivarna ville att årets ob-höjning skulle komma senare än från och med den 1 januari.

Krav som inte gick igenom

 • Ersättning för delade turer mellan arbetspass.
 • Ökning av antalet fridagar för dem som går på schema där kvällar och helger ingår.
 • Sänkt heltidsmått för nattarbetare.
 • Minskad arbetstid för dem som jobbar söndagar och helgdagar.
 • Arbetstidskonton.

Källa: Kommunal

Avtalet för äldreomsorg, bransch F

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till den 31 maj 2023.

Löner

 • Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt. Ingen är garanterad en viss löneökning.
 • Från och med den 1 januari 2021 ska lönerna höjas med i genomsnitt 692 kronor plus en pott för yrkesutbildade.
 • Den 1 juni 2022 ska lönerna höjas med i genomsnitt 561 kronor plus en pott för yrkesutbildade.

Potten för yrkesutbildade

 • Det första avtalsåret, den 1 januari 2021, är den särskilda potten för yrkesutbildade på 60 kronor. Det innebär att ytterligare 60 kronor för varje anställd på området i lönerevisionen ska läggas på dem med yrkesutbildning. Enligt Kommunals beräkningar har ungefär hälften yrkesutbildning och det gör att det blir ungefär 120 kronor extra i genomsnitt för de yrkesutbildade. Exakt hur det här blir går inte att säga eftersom lönerna förhandlas lokalt och ska fördelas individuellt. Och det är olika på olika arbetsplatser hur stor andel som har yrkesutbildning.
 • Den 1 juni 2022 är summan i den särskilda potten för yrkesutbildade 50 kronor, vilket då enligt Kommunals beräkningar ger i genomsnitt 100 kronor extra till yrkesutbildade.

Lägstalöner

 • De höjs vid två tillfällen från och med den 1 januari 2021 och den 1 juni 2022 motsvarande avtalets värde.

OB-tillägg och övriga ersättningar

 • De höjs vid två tillfällen från och med den 1 januari 2021 och den 1 juni 2022 motsvarande avtalets värde.
 • Utöver det höjt storhelgstillägg med 6 kronor.

Övriga förändringar av villkoren i avtalet

 • Sänkt ålder för tjänstepension:  Pensionsavsättningar till de anställda ska göras tidigare. Åldern sänks stegvis från 25 år till 22 år vid avtalsperiodens slut.  Detta finns i flera avtal och bygger på en separat uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv. Det är också orsaken till att löneökningar i detta avtal är något längre än i branschs E.
 • Jourpass ska förläggas i samband med ett ordinarie arbetspass. Arbetsgivaren ska inte längre kunna schemalägga någon enbart på jour utan att det föregås eller efterföljs av ett arbetspass.
 • Även små arbetsplatser omfattas av löneavtalet. Tidigare fanns ett undantag vid arbetsplatser med färre än fyra medlemmar, där skulle löneavtalet inte gälla dem.
 • Reglering kring individuella överenskommelser. Avtalet möjliggör fortfarande individuella överenskommelser med företaget, att till exempel vissa ersättningar som övertid till exempel ska vara inbakat i lönen. Men med en ny skrivning i avtalet så måste arbetsgivaren informera om ersättningarna enligt avtalet innan en individuell överenskommelse kan skrivas på.
 • Arbetsgivarna ska verka för fler heltider.
 • En arbetsgrupp om den framtida arbetsmarknaden på området ska också ha med sig heltidsfrågan.

Försämringar som inte gick igenom

 • Inget höjt mertidstak. Arbetsgivarna ville höja gränsen från 200 timmar.
 • Undantag från mertids- och övertidsregler vid möten, kurser och konferenser. Arbetsgivarna ville slippa betala ersättning när till exempel nattarbetare är med på möten dagtid.
 • Senareläggning av ob-höjningen. Arbetsgivarna ville att årets ob-höjning skulle komma senare än från och med den 1 januari.

Krav som inte gick igenom

 • Ersättning för delade turer mellan arbetspass.
 • Ökning av antalet fridagar för dem som går på schema där kvällar och helger ingår.
 • Sänkt heltidsmått för nattarbetare.
 • Minskad arbetstid för dem som jobbar söndagar och helgdagar.
 • Arbetstidskonton.

Källa: Kommunal