Förhandlingarna har gällt två olika avtal: ett för vård och behandling och övrig omsorg (E) och ett avtal för äldreomsorg (F).

Löneökningarna för bransch E blir i genomsnitt 800 kronor från den 1 januari i år, varav 60 kronor läggs i en särskild pott för yrkesutbildade.

Nästa år den 1 juni 2022 ska lönerna i genomsnitt höjas med 660 kronor, varav 50 kronor går till potten för yrkesutbildade

I avtalet som gäller äldreomsorgen (F) blir löneökningarna det första avtalsåret i genomsnitt 752 kronor varav 60 kronor går till den särskilda potten för yrkesutbildade. Den 1 juni 2022 ska lönerna i genomsnitt öka med 611 kronor, varav 50 kronor till potten för yrkesutbildade.

I ett pressmeddelande skriver Kommunal att arbetsgivarna backade från de krav på försämringar av avtalet som man hade tidigare.

– Det är bra att även de privatanställda medlemmarna i Kommunal nu kommer få lönehöjningar i nivå med normeringen och att de yrkesutbildade får en särskild satsning. Särskilt viktigt är dock att vi lyckades tvinga Vårdföretagarna att backa från sina krav på villkorsförsämringar som att ta bort lägsta lönerna och ökade deltidsanställningar, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin, enligt pressmeddelandet.