På torsdagen stod det klart att Kommunal och Vårdföretagarna blivit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom bransch F (äldreomsorg) och E (vård, omsorg samt behandling). Därmed var konflikten som hotade att bryta ut på fredagen avblåst.

Många medlemmar har i sociala medier, bland annat på Kommunals Facebook, uttryckt stor ilska och besvikelse över avtalet. En stor källa till kritik har varit att de inte fick något engångsbelopp, som anställda på avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, fick.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog berättar att de förde fram i förhandlingarna att de gärna såg ett engångsbelopp.

– Vi hade inga yrkanden om det men förde fram att vi gärna ser att även medlemmarna inom privat omsorg får engångsbelopp. Från Vårdföretagarna var det blankt nej och från medlarna framförde de att det är inget vi medlar på, vi medlar bara på det som yrkats, och dessutom är det helt utanför märket, säger Johan Ingelskog.

Han har dock stor förståelse för att många medlemmar är besvikna i dag.

– Men man ska också se det i ljuset av att det är nästan inga andra på arbetsmarknaden som har fått retroaktiva löner eller engångsbelopp. Det är några av våra motparter där det har gått att förhandla fram det, det är väl bara att konstatera att det handlar om ideell sektor och politiskt styrd sektor, där man vill premiera medlemmarna inom de sektorerna. 

Han säger att de privata vårdbolagen inte har velat premiera sina anställda på samma sätt och att det är främst dem som man bör rikta sin ilska mot. 

Det här räddade arbetsfreden och hela vårt stabila system för lönebildningen, det räddade också pensionsöverenskommelsen som innebär att medlemmarna i Kommunal får högre pension.

Per Östlund, Vårdföretagarna

Per Östlund, förhandlingschef på Vårdföretagarna, säger att även han har förståelse för att många anställda är besvikna, men menar att man måste se det i ett längre perspektiv. Ett engångsbelopp hade spräckt det så kallade märket, som är grunden för svensk lönebildning och som även Kommunals medlemmar i privat sektor tjänar på, menar han.

– Skulle vi ha spräckt det här märket hade vi haft en extrem oro. Då blir det som det var förr på arbetsmarknaden med inflation och inga reallöneförbättringar. Vi hade också en pensionsöverenskommelse som kommer införas och den hade spruckit om vi inte hållit oss till märket. Det här räddade arbetsfreden och hela vårt stabila system för lönebildningen, det räddade också pensionsöverenskommelsen som innebär att medlemmarna i Kommunal får högre pension, säger Per Östlund.

Era medlemmar är vinstdrivande företag och en medlem i Kommunals avtalsdelegation sade i går att hon är besviken på er för att ni prioriterar vinst och aktieutdelningar framför rimliga villkor och löner. Vad säger du om det?

 Jag har jobbat väldigt länge med företag och har sett hur tråkigt det är att jobba på företag som inte går med vinst. Då blir det ju arbetsbrist och tråkigheter. Om det företag man jobbar på går med vinst är det i grunden bra, sen kan man alltid ha en diskussion vad man använder vinsten till.

Johan Ingelskog, Kommunal.

Jag tror att det finns och har funnits en ganska stor acceptans från allmänheten och andra fackföreningar att Kommunals medlemmar har gjort en extraordinär insats under här pandemin.

Johan Ingelskog, Kommunal

Johan Ingelskog på Kommunal är också kritik till att de privata vårdföretagen inte kan tänka sig att ge de anställda mer och kallar dem ”dumsnåla”. Han håller inte med Per Östlund om att ett engångsbelopp hade äventyrat hela den svenska lönebildningsmodellen. 

– Jag tror att det finns och har funnits en ganska stor acceptans från allmänheten och andra fackföreningar att Kommunals medlemmar har gjort en extraordinär insats under här pandemin. Jag drar inte så stora växlar som han gör, jag tror att det hade funnits en acceptans utan att hela modellen fallit för det.

Men man kan inte gå i konflikt på sådant som inte funnits i yrkandena, förklarar Johan Ingelskog. Och utifrån vad Kommunal yrkat är de nöjda. 

Kritik har riktats från medlemmar i avtalsdelegationerna om att avtalet är mindre värt än SKR-avtalet. Men Johan Ingelskog håller inte med om det utan säger att avtalet är i nivå med avtalen med SKR, KFO och Arbetsgivaralliansen, något han förklarade också i en intervju på torsdagen

I avtalet med SKR fick Kommunal igenom ett krav på minskad arbetstid för de som jobbar ständig natt. Det fanns ett sådant yrkande även på de här avtalen med Vårdföretagarna och flera medlemmar har uttryckt besvikelse över att det inte var med i avtalet. Johan Ingelskog säger att sådant alltid kostar och att det inte var gratis på SKR-avtalet – det kommer att tas från löneutrymmet. Och Per Östlund på Vårdföretagarna säger att de tvärtom hade velat höja arbetstiden. 

– Det finns ju skillnader också där vi har lägre arbetstid än SKR-avtalet. Det är en helhet. Om vi skulle ha diskuterat det så ska det rymmas inom kostnadsmärket. Nu fanns inte läge för det, det var andra saker vi var tvungna att lösa. Det handlade om att hitta en möjlighet till satsning för yrkesutbildade. Det som vi landade i var en annorlunda mix än vi hade hoppats på men nu har vi ett avtal och vi behåller stabiliteten på arbetsmarknaden, säger han. 

Per Östlund.
Per Östlund, Vårdföretagarna.

Strax efter att avtalet var klart stod det klart att båda Kommunals avtalsdelegationer velat säga nej till medlarnas bud, men att Kommunals förbundsstyrelse trots det tackade ja. Skarp kritik har kommit därifrån om att Kommunal gick emot avtalsdelegationernas rekommendation.

Johan Ingelskog säger att han förstår deras frustration och att han hoppas att han aldrig mer ska behöva vara med om en situation där de går emot avtalsdelegationernas vilja.  

– Vi kan uppenbarligen givetvis jobba bättre med våra delegationer. Men när man är i en konflikt och under medling så är det väldigt speciella förutsättningar för förhandlingarna. Jag hoppas att de tycker att vi har haft en bra dialog med dem fram till konfliktvarslet drog igång, för då är man under taktpinnen av medling.

Sanna Tefke.

”Vi är extremt upprörda”

Avtal

Johan Ingelskog säger att de kommer ha uppföljningsmöten med delegationerna redan nästa vecka där de ska gå igenom hela kollektivavtalet och delegationerna ska få utvärdera avtalsrörelsen.

Kritik riktades också i går mot att avtalsdelegationerna inte meddelades att förbundsstyrelsen tackat ja utan fick veta det genom ett pressmeddelande från Vårdföretagarna. Johan Ingelskog berättar att det var Vårdföretagarna som snabbt meddelade att de tänkte gå ut med informationen direkt.

– När vi hade meddelat medlarna vårt svar och de hade meddelat sitt svar så brukar det gå till så att vi gör upp om att nu väntar vi en halvtimme med att gå ut med kommunikationen. Men Vårdföretagarna valde att direkt lämna lokalen och skicka pressmeddelandet och då hamnade vi i en väldigt konstig situation. Det är givetvis olyckligt.

Vi har gjort stora lönepolitiska vinster genom att få igenom ett rakt krontal, vi har fått igenom att kollektivavtalet nu gäller för alla anställda och inte bara Kommunals medlemmar samt fått bort undantaget för löneavtalet för arbetsplatser med färre än fyra medlemmar.

Johan Ingelskog, Kommunal

Han säger att om det varit så att Kommunal sagt ja och Vårdföretagarna nej, hade de behövt prata igenom den situationen i förbundsstyrelsen innan de pratade med avtalsdelegationerna. Det var anledningen till att de ville meddela medlarna först.

Därför gick Kommunal emot delegationerna

Avtal

– Om Vårdföretagarna hade sagt nej och vi ja, då hade Kommunal varit i det kanske tuffaste förhandlingsläge vi hade haft i Kommunals historia. 

Han säger att de självklart hade velat prata med delegationerna innan informationen gick ut.

– Det handlar inte om att vi ville runda dem på något vis. Men det var en extremt speciell situation som jag aldrig varit med om, och då har jag jobbat i fackföreningsrörelsen och med förhandlingar i nästan 20 år.

Johan Ingelskog säger sammanfattningsvis om avtalet att han förstår frustrationen från medlemmarna men att det är ett bra avtal.

– Vi har gjort stora lönepolitiska vinster genom att få igenom ett rakt krontal, vi har fått igenom att kollektivavtalet nu gäller för alla anställda och inte bara Kommunals medlemmar samt fått bort undantaget för löneavtalet för arbetsplatser med färre än fyra medlemmar. Det kommer på sikt att få upp medellönerna på det här avtalet.