På fredag bryter konflikt ut mellan Kommunal och Vårdföretagarna om en lösning inte hinner nås innan dess. I ett första skede har Kommunal lagt blockad på mertid, övertid och nyanställningar på de två avtalsområdena F och E (äldreomsorg respektive vård, behandling samt omsorg).

Om ett avtal fortfarande inte träffats en vecka senare trappas konflikten upp genom att Kommunal tar ut 800-900 medlemmar i strejk på ett antal arbetsplatser, framför allt äldreboenden och vårdcentraler. 

Eftersom kommunerna och regionerna enligt socialtjänstlagen är ansvariga även för den vård och omsorg som de har lagt ut på privata utförare, menar Kommunal att de får lösa det genom att tillfälligt visstidsanställa de privatanställda som tas ut i strejk. Förhandlingschefen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, säger i en intervju med KA att det inte är så lätt ordnat som Kommunal menar.

Han får medhåll av Almegas chefsjurist Jonas Stenmo, som menar att det troligen är varken praktiskt eller juridiskt möjligt.

– Jag förstår hur Kommunal resonerar rent teoretiskt, men man måste titta på de avtal som finns mellan kommunerna och entreprenörerna om det finns en sådan möjlighet över huvud taget. Om det skulle finnas, hur ska det ske praktiskt? Det är mängder av frågor som dyker upp. Jag tror att det är mer en teoretisk tanke och kanske inte någonting som kommer ske i praktiken, säger Jonas Stenmo.

Han säger att det i så fall måste upprättas anställningsavtal mellan de anställda och kommunerna. Ska de då vara tjänstlediga från sitt vanliga jobb?

– Det måste lösas i avtalsförhållandet mellan vårdföretaget och medarbetarna och sedan ska det upprättas någon form av avtal i förhållande till kommunen. Det kräver att alla accepterar sådana avtal. Det är mängder av frågor som väcks i en sådan här situation. Om det ens är möjligt har jag svårt att se att det kommer ske i praktiken.

Andra frågor som Jonas Stenmo ställer sig är vem som i så fall har arbetsmiljöansvaret och hur det blir med GDPR (som reglerar hur personuppgifter ska hanteras).

Vi ser det mer som ett sätt för Kommunal att visa att det här inte skulle vara så farligt. Men vi tycker att de ansvarar ju för det här varslet och de åtgärder de vidtar.

Jonas Stenmo, Almega

När det gäller om det är juridiskt möjligt så säger Kommunal att de har valt ut arbetsplatser där det är tydligt reglerat i avtalen mellan kommunen/regionen hur ansvaret ser ut i en sådan här situation och att kommunerna då heller inte behöver betala någon ersättning till vårdföretaget. Men Jonas Stenmo säger att avtalen ser olika ut och att han inte vet vad det är för klausuler som Kommunal baserar sitt påstående på.

– Jag har väldigt svårt att se hur det ska ske. Vi ser det mer som ett sätt för Kommunal att visa att det här inte skulle vara så farligt. Men vi tycker att de ansvarar ju för det här varslet och de åtgärder de vidtar. Företagen gör sitt för att det absolut inte ska drabba tredje man och det kommer det inte göra heller. Det finns ju regler för skyddsarbete om det blir fara för liv och hälsa.

Men om strejken bryter ut, hur menar ni att det ska lösas då?

– Man måste ju kartlägga hur många det är på respektive arbetsplats som omfattas av det här. Hur många vill ansluta sig till den här konflikten och i vilken utsträckning finns det möjlighet att beordra skyddsarbete. Sådana här konflikter får ju inte ske på bekostnad av liv och hälsa så då får man beordra skyddsarbete.

Att arbetsgivarna vill kartlägga hur många som är medlemmar i facket och tänker delta i en konflikt har kritiserats tidigare av fackförbund, till exempel när Handels varslade om konflikt i höstas. Men Jonas Stenmo menar att det är självklart att de måste ha koll på det.  

– Vi måste ju veta vilka som omfattas av strejken, vilka som kommer vara borta av det skälet. Det handlar inte om att kartlägga vilka som är medlemmar eller inte utan snarare vilka som ska delta i konflikten.

Jonas Stenmo säger att de från Almegas sida inte har haft kontakt med SKR om situationen, men förutsätter att sådana kontakter tagits mellan Vårdföretagarna (som är en del av Almega) och SKR, och mellan berörda vårdföretag och kommuner och regioner. 

När det gäller konfliktens första skede, blockaden på övertid, mertid och nyanställningar, så har Kommunal sagt att de förutsätter att vårdföretagen nu bemannar upp innan fredagen så att verksamheterna inte drabbas. Jonas Stenmo har ingen uppfattning om det sker, inte heller Vårdföretagarna som menar att det är en fråga för verksamheterna.

Vård- och omsorgsföretaget Attendos presschef Makan Afshinnejad skriver i ett mejl till KA: ”Vårt fokus är att säkerställa att våra brukare fortsatt får en trygg och säker omsorg och i det ingår att säkerställa bemanningen. Vid pågående rekryteringar försöker vi se till att avtal skrivs med dessa medarbetare före den 15 januari.”