Vårdföretagarna har inte velat gå med på den extra lönesatsningen till yrkesutbildade utan att samtidigt införa stora försämringar i avtalet, meddelade Kommunal på tisdagen och varslade om konflikt inom de två branscherna F (äldreomsorg) och E (vård och behandling samt omsorg). Om parterna inte når en lösning bryter konflikten ut den 15 januari och innebär i ett första steg en blockad på nyanställningar, mertid och övertid på samtliga berörda medlemsföretag. 

Kommunal varslar om strejk

Avtal

Undersköterskan Andreas Rudeström jobbar på ett äldreboende i Varberg som drivs av Vardaga och säger att det är beklagligt att Vårdföretagarna inte vill gå med på Kommunals krav.

– Det blir ju minst sagt knepigt när undersköterskor som har andra arbetsgivare har fått igenom sina krav utan konflikt, men här måste man ta till strejkvapnet. Om Vårdföretagarna har ett mycket sämre kollektivavtal än till exempel Sveriges Kommuner och Regioner så blir det ett a- och b-lag i svensk äldreomsorg, säger Andreas Rudeström, som också är skyddsombud och arbetsplatsombud på sitt jobb.

Om parterna inte kommer överens efter att blockaden trätt i kraft den 22 januari väntar nästa fas i varslet, där medlemmar främst på ett antal äldreboenden och vårdcentraler tas ut i strejk. Andreas Rudeströms arbetsplats tillhör inte de som berörs av det, men han tror att det kommer bli nog så märkbart med blockaden på nyanställningar, mertid och övertid. 

Det kommer bli väldigt påfrestande för arbetsgivarna eftersom det är folk som är sjuka och det fattas en del folk i verksamheterna. Det är ju en hel del övertid och mertid och vikarier i verksamheten. Det blir svårt för arbetsgivarna att få ihop en fungerande verksamhet, vilket är hela syftet med konflikten.

Det finns säkert vissa som kommer hävda att det är oansvarigt av Kommunal att varsla om konflikt mitt under en pandemi när vården och omsorgen är så ansträngd. Tror du att ni har allmänhetens stöd med er?

 Ja det tror jag definitivt att vi har. Om arbetsgivarna vill undgå en konflikt som drabbar folk mitt i en pandemi så kan de gå med på Kommunals krav. Det är en väldigt enkel lösning på detta.

Lena Cansund är undersköterska och arbetsplatsombud på Vasallparken i Kalmar, ett äldreboende som drivs av Humana. Hon tycker att det är bra att Kommunal har varslat om strejk för att få igenom satsningen på yrkesutbildade utan stora försämringar. 

– Jag tycker det är tråkigt att det ska behöva gå så pass långt. Samtidigt är det bra att man agerar för att det ska bli ett så bra avtal som möjligt, säger Lena Cansund.

Hon tycker att det är viktigt att de som jobbar inom privat äldreomsorg inte har sämre kollektivavtal än de som jobbar privat och beklagar att Vårdföretagarna inte velat gå med på Kommunals krav.

– Det är tråkigt att de inte kan se till sina arbetstagare. Att de inte bara stirrar sig blinda på vinster utan kan se sina arbetare nere på golvet, som verkligen har jobbat hårt det här året, säger Lena Cansund. 

Vasallparken är en av arbetsplatserna som berörs av den andra fasen i konflikten, där medlemmar på vissa arbetsplatser går ut i strejk. Men det är olika yrkesgrupper på olika arbetsplatser och på Vasallparken kommer det inte vara undersköterskorna utan kocken som tas ut i strejk. Personligen tycker Lena Cansund inte att det gör något att inte tas ut i strejk, men menar att man kan behöva utöka konflikten om arbetsgivarna inte går med på Kommunals krav.

– Så att det blir ett bra kollektivavtal i slutändan och att arbetsgivarna inte får igenom sina försämrade villkor.