I ett första skede läggs en nyanställnings, mer- och övertidsblockad på samtliga privata vård- och omsorgsföretag nästa fredag klockan 10.00, inom avtalsområdena äldreomsorg (bransch F) och vård och behandling samt omsorg (bransch E). Det innebär att arbetsgivarna inte får anställa ny personal och att det inte är tillåtet med övertid och mertid.

Om ingen lösning nås då heller tas samtliga medlemmar på ett antal äldreboenden och vårdcentraler ut i strejk en vecka senare, den 22 januari klockan 09.00. Det rör sig om 800-900 medlemmar. 

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog säger till KA att han är förvånad över att Vårdföretagarna inte velat gå med på den extra satsning på yrkesutbildade som Kommunal fått igenom i avtalen med SKR och KFO.

– Det är väl snart bara de privata vinstdrivande företagen i Sverige som inte har läst coronakommissionens rapport. Som inte ser att vi behöver förbättra löner och anställningsvillkor inom de här verksamheterna för att höja kvaliteten. De står väl ensamma kvar med en foliehatt snart, de är de enda som inte har sett det alla andra har sett under det gångna året, säger Johan Ingelskog.

Han vill inte gå in på vad för villkorsförsämringar som Vårdföretagarna ville få igenom för att gå med på Kommunals krav, men säger att det var en lång lista på försämringar som Kommunal omöjligt kan acceptera.

I det andra skedet läggs arbetet ned helt på ett antal äldreboenden bland annat, är det ens möjligt utan att det blir samhällsfarligt?

– Ja det är det, eftersom varslet är konstruerat så att vi tillåter att kommunerna och regionerna tar över personalen och verksamheten. Vi uppmanar kommunerna och regionerna att omedelbart ta kontakt med de här bolagen. Vi har inte försatt hela verksamheten i blockad utan kommunerna och regionerna får mer än gärna ta över både personal och verksamheter.

Kommunal har alltså valt att ta ut medlemmar inom verksamheter där kommuner och regioner är huvudmän, vilket innebär att de har ansvar för att verksamheterna bedrivs även om de privata utförarna inte kan göra det.

De bolag som berörs av strejkvarslet och inte bara blockaden är inom bransch F Attendo, Vardaga, Humana, Temabo, A&O Temabo AB, Nytida och Norlandia. Inom bransch E rör det sig om Praktikertjänst, Unicare, flera av Capios bolag, Unilabs och Avonova. Listorna över exakt vilka arbetsplatser som det handlar om finns här.

Vid ett konfliktvarsel kopplas det statliga Medlingsinstitutet in för att medla mellan parterna. De har i uppdrag att se till att det så kallade märket som sätts av industrin följs. Johan Ingelskog tror inte att det blir ett hinder eftersom Kommunal anser att deras krav håller sig inom industrinormeringen. 

– Inom den finns en låglönesatsning, det är ett utrymme som vi vill använda till vår yrkesutvecklingssatsning. Därmed anser vi att våra yrkanden som vi fått igenom i avtalen med SKR och KFO ryms inom märket. Dessutom måste en normering klara av när alla i hela Sverige ser samma sak. Vi behöver stärka upp äldreomsorgen i Sverige och vi behöver göra de här yrkena mer attraktiva och då behöver vi få de här satsningarna på plats.

Per Östlund, förhandlingsansvarig på Vårdföretagarna beklagar att Kommunal varslat om strejk.

– Vi tycker att vi har haft konstruktiva diskussioner och hade hellre sett att vi fortsatt förhandlingarna.

Kommunal hävdar att arbetsgivarna vill se försämringar i kollektivavtalen för att gå med på fackets krav om en satsning på yrkesutbildade. Men Per Östlund säger att begreppet försämringar är ”en definitionsfråga”.

– Vi vill ha något i utbyte mot en extrasatsning, vi värnar ju märket och vill man ha något får man också ge något.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog frågar sig om de privata vårdföretagen är de enda som inte har läst coronakommissionens rapport och insett att det behövs bättre löner och arbetsvillkor för att höja kvaliteten. Vad är din kommentar till det?

– Det vill jag inte kommentera, säger Per Östlund.

Han har fortfarande förhoppningar om att kunna undvika en konflikt.

– Det blir lite skarpare läge nu och högre tonläge och det är tråkigt. Men vi ska försöka få ihop en överenskommelse.