Fotnot: Storhelgstilläggen kan förändras. Kommunal förhandlar just nu merparten av sina avtal. När nya avtal är klara kan ob-ersättningarna förändras. Uppgifterna kan därför uppdateras.