Ann-Christine Stenbäck

Undersköterska i hemtjänsten i Hallsbergs kommun. Jobbade i Kumla i våras när äldreomsorgen där drabbades hårt av covid-19.

Coronakommissionen slår fast att Sverige misslyckats med den del av strategin som innebar att skydda de äldre.

– Ja, grovt! är Ann-Christine Stenbäcks kommentar.

Hon lyfter särskilt fram bristen på skyddsutrustning i Kumla där hon arbetade i våras. Hon blev sjuk, liksom 42 andra av totalt 120 i personalen.

– Politikerna har blundat och cheferna har ljugit, de sa i tidningarna att det fanns skyddsutrustning från första början men det kan jag hugga av mig armen på att det var lögn. Det fanns varken handsprit, ytdesinfektion, visir eller munskydd. Det var under all kritik. Vi hade ett visir som vi skulle turas om med, då är det klart att vi sprider smitta. Och det fanns chefer som sa att de som hade symtom kunde jobba för det var så ont om folk. Det förnekade de också.

Ann-Christine känner att hon får upprättelse genom Coronakommissionens rapport, som slår fast mycket av det hon tryckte på som skyddsombud hela våren, och även före pandemin. Samtidigt är hon rädd att detta rinner ut i sanden och att man trampar vidare i samma fotspår.

– Jag har jobbat inom vården i 50 år. När jag började i vården hade vi ett statusyrke, i dag trampar de bara på oss. Det finns helt klart en koppling mellan detta och hur smittan slog mot äldreomsorgen.


Gunilla Eliasson.
Gunilla Eliasson.

Gunilla Eliasson

Huvudskyddsombud för Kommunal i äldreomsorgen i Kiruna. Lade flera skyddsstopp i hemtjänsten under coronans första våg, samtliga drogs tillbaka snabbt av Arbetsmiljöverket. Samtliga skyddsstopp gällde brist på skyddsutrustning.

– Det kom ju skyddskläder, men regionen tog ju allt. Vi blev utan. Det var som om de tyckte att vi inte var värda någonting. Det är så tragiskt. Där ser man vad vi är värda. Äldreomsorgspersonalen är inte värd någonting.

Kommissionen lyfter också upp de många tillfälligt anställda inom äldreomsorgen, har ni det så i Kiruna också?

– Ja, det har varit jättemycket. Det är där jag tror det har brustit och att det blev sådan stor spridning. Det var många som knappt hade jobbat i vården. Det brast också i språket.

Hur känns det nu när kommissionens rapport bekräftar den här problembilden?

– Det känns som en sorts upprättelse. Nu känner jag att vi har fått rätt. Det känns bra att den här utredningen kom. Man hoppas att det leder till förbättring. Vården i hela Sverige håller på att braka. Man hoppas att det blir bättre.


Peter Olsson

Kommunals huvudskyddsombud för äldreomsorgen på Kungsholmen i Stockholm. Var i april med och lade det uppmärksammande skyddsstopp på vård- och omsorgsboendet Serafen i Stockholm. Nu riktar han liksom Coronakommissionen kritik mot myndigheternas agerande.

– Jag är fortfarande upprörd över att Folkhälsomyndigheten inte agerade initialt och inte tog det på allvar hur det såg ut i äldreomsorgen. Folk dog. Det tog tid innan fick strukturer för hur man skulle sköta omvårdanden. Men trots det så dör det fortfarande folk, även om man har kunskapen så har man inte kunnat åtgärda det fullt ut än, säger Peter Olsson.

Han drar samma slutsatser som Coronakommissionen när det gäller anställningsvillkor och bristande kompetens.

– Jag blir förtvivlad över att det skulle ta sådan tid och ett gäng experter för att komma fram till det som vi sagt hela tiden, man måste öka bemanningen, fler måste få heltid och tillsvidareanställningar, man måste sluta med effektiviseringskraven i äldreomsorgen och höja statusen på undersköterskeyrket, säger Peter Olsson.