Bättre bemanning, färre timanställda, höjd kompetens hos personalen och en satsning på språkutbildning. Det är några av de åtgärder som Coronakommissionen vill se för att åtgärda bristerna i svensk äldreomsorg.

De är alla punkter som Kommunal lyft fram sedan tidigare. Kommunals ordförande Tobias Baudin säger till KA att han var lite orolig för att kommissionens rapport inte skulle gå på djupet med de problem som finns och dra egna slutsatser.  Därför är han väldigt glad över den rapport som i dag lämnades till regeringen.

– Det är dyster läsning, men samtidigt är det skönt att någon äntligen bekräftar medlemmarna i Kommunal, säger han.

Covid-19

”Anställda lämnades ensamma”

Nyheter


När Kommunal innan pandemin pekat på äldreomsorgens långvariga brister, har politiker anklagat facket för att svartmåla sektorn, tycker Baudin.

– Och när vi tagit kampen om skyddsutrustning har myndigheterna klappat oss på huvudet och sagt att ni behöver inte oroa er, och får ni munskydd så glömmer ni bort att tvätta händerna.

När Kommunal presenterade en rapport om hur arbetsvillkoren påverkat smittspridningen, fick den kritik av de privata vårdföretagen.

– Nu får vi rätt på punkt efter punkt, säger Tobias Baudin.

Tobias Baudin vill dock inte att kommissionens slutsatser ska bli till ett slagträ i ett politiskt spel.

– Kommissionen slår fast att det både är den här regeringen och tidigare regeringar som har ett ansvar för att man inte långsiktigt har stärkt äldreomsorgen. Jag kräver politisk handlingskraft från alla och jag tror det kommer krävas blocköverskridande överenskommelser. Det är upp till bevis för politikerna i riksdagen nu att visa att man menar allvar.

Hur ska ansvaret utkrävas för att man misslyckats med att hantera pandemin i äldreomsorgen?

– Huvudansvaret ligger hos regering och riksdag och det är de som framförallt måste prioritera den här frågorna nu. Det här kommer inte vara en quick fix. Det krävs ett rejält renoveringsarbete i äldreomsorgen.

Flera av de brister som rapporten tar upp har ju lyfts fram de senaste åren, av er på Kommunal, av forskare och av myndigheter. Vad har du för tilltro till att ansvariga politiker kommer göra något åt dem nu?

– Tyvärr får vi väl konstatera att det krävdes en pandemi med tusentals döda för att man på allvar ska ta tag i det här. Jag hoppas ändå att det kommer ske saker nu och vi ska se till att politikerna inte glömmer det här.
Socialminister Lena Hallengren (S) meddelade idag att regeringen kommer tillsätta två utredningar, en som handlar om en ny äldreomsorgslag och en som handlar om att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen.

Tobias Baudin välkomnar båda initiativen och säger att en äldreomsorgslag är något som Kommunal sedan tidigare föreslagit.