På måndagskvällen hörde förtvivlad personal av sig till huvudskyddsombudet Gunilla Eliasson, som arbetar inom hemstöd i Kiruna. Hon fick höra att arbetsgivaren tvingat personal att utföra omvårdnadsuppgifter oskyddade hos brukare vars man hade symtom på övre luftvägsinfektion och som inte testats för covid-19.

– Jag ringde till deras chef nästa på morgonen och sa att de inte ska gå in där om de inte har skyddskläder. Jag trodde att det var klart, men så ringer de vid 14-tiden igen och gråter för att de varit tvungna att gå dit, säger Gunilla Eliasson.

Hon fick också höra av personalen att mannen inte ska ha hållit sig på avstånd och hostat nära dem.

Gunilla Eliasson tog då kontakt med kommunens socialchef, Håkan Dahlqvist, men fick inget större gehör. Då fattade Gunilla Eliasson beslutet att lägga ett skyddsombudsstopp, vilket ett skyddsombud har rätt att göra när det finns omedelbar och allvarlig fara för en arbetstagares liv eller hälsa.

Efter skyddsombudsstoppet har kommunen ordnat en tillfällig plats för brukaren på ett annat boende.

 – Jag fick skrika och bråka, men de ska ha skyddskläder tills vi vet om mannen är smittad.

Björn Olsen, professor i infektionsmedicin.

Covid-19

”Sätt äldre­omsorgen i beredskaps­läge”

Nyheter

Hur ser tillgången på skyddsutrustning ut?

– De säger att de kläder som finns måste sparas tills när det kommer corona. Vi blev helt nonchalerade från Kiruna kommun. De leker med våra och de gamlas liv.

Arbetsmiljöverket har nu hävt skyddsombudsstoppet eftersom kvinnan fått plats på ett annat boende.

Socialchefen Håkan Dahlqvist anser att kommunen egentligen inte hade behövt flytta på kvinnan, men att det gjordes för att Kommunal har så starkt inflytande i Norrbotten.

– Det var väldigt olyckligt det som skedde. Det här är en brukare som hade palliativa insatser i hemmet. De anhöriga hade en önskan om att personen skulle vårdas i hemmet.

Håkan Dahlqvist säger att det fanns riktlinjer för hur brukarens make skulle bete sig. Han skulle vara i ett annat rum och inte vara nära personalen.

– Det är ju heller ingen konstaterad smitta, säger han.

Hemtjänst och äldreomsorg är tickande bomber för smitta är jag rädd.

Åsa Sjöström Ross, Arbetsmiljöverket

Enligt huvudskyddsombudet efterlevdes inte det. I stället ska mannen ha suttit nära dem och även hostat mot dem.

– Jag känner inte till de uppgifterna. Men vi kan bara försöka jobba efter de riktlinjer vi har. Ingen vet vart smittan tar vägen i samhället.

Folkhälsomyndigheten vill ju att samhället ska slå en ring om de äldre. Att personal går utan skyddskläder riskerar ju att de är med och sprider smitta.

– Hela Sverige befinnes sig i det här. Man säger en sak men praxis skiljer sig ganska mycket åt. Om vi har en misstänkt smitta så ska vi jobba med basal hygien och hålla avstånd. Om vi skulle jobba som om det var smitta i varenda situation så skulle vi ha bränt vår skyddsutrustning på två dagar och då skulle vi få jobba oskyddade i coronaärenden.

Håkan Dahlqvist har nyligen skrivit till regionen och bett om hjälp så att fler brukare kan testas för covid-19.

Agnes Wold, professor i klinisk bakterieologi.

Covid-19

”Dra ner på besöken hos äldre”

Nyheter

Åsa Sjöström Ross är arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och den person som hanterat ärendet.

– När jag kom in i ärendet hade arbetsgivaren redan vidtagit åtgärder och det var bra. Då behövde vi inte pröva frågan. Jag har informerat både skyddsombud och närmaste enhetschef om vilka skyddsåtgärder som ska göras om det är covid-19-misstanke. Det är framför allt att följa basala hygienrutiner.

Vad ska arbetsgivaren tänka på om eller när brukaren ska tillbaka till hemtjänsten?

– Om det är aktuellt med hemtagning så måste man göra en bedömning av den närståendes tillstånd och om hen fortfarande har förkylningssymtom måste man göra en riskbedömning. Hen ska inte vara i närheten av personalen om covid-19-misstanke kvarstår. Det handlar också om vilka arbetsuppgifter personalens utför. Uppstår det någon ny situation då får skyddsombudet agera igen, säger Åsa Sjöström Ross.

Man måste skilja på om man vet eller inte vet om en person har covid-19, säger hon.

– Hemtjänst och äldreomsorg är tickande bomber för smitta är jag rädd. Det som gäller är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som nu är under lupp och omdiskuterade. De har ju sänkt kraven på skyddsutrustning så det är en fråga som hänger lite i luften kan man säga.