Han har sin fru och de har två barn. De lever ett gott liv, om man får säga så. Men när hustrun väntar tredje barnet skakas äktenskapet då de ställs inför att avbryta graviditeten eller hoppas på det bästa, även om det ser mörkt ut. 

Knappt ett år senare föds ett tvillingpar 13 veckor för tidigt. Itkonen skriver utifrån egen erfarenhet om vad som händer inom honom själv och familjen i en kris. Det är fint berättat, men blir inte så drabbande som det borde. Det här området domineras av kvinnors röster och det är intressant att ta del av mannens perspektiv.