Forskningsledaren Theo Bodin hoppas att den leder till att arbetsgivare erbjuder anställda bättre och tryggare villkor.

– Jag tror inte att arbetsgivare vill skada medvetet, säger han.

Christa Opava.

Väntan på jobb-sms styr hennes liv

På jobbet

Studien bygger på en enkätundersökning bland 400 visstidsanställda. Vid sidan av den pågår registerbaserade studier där hela svenska folket ingår. Där kan forskarna göra urval på anställningsform, yrken, ålder, kön, utbildning och var personen är född med mera. Syftet är att ta reda på hur visstidsanställningar påverkar hälsan, det sociala livet och arbetssituationen.

Theo Bodin säger att det är skillnad på hur folk mår beroende på vilken typ av visstidsanställningar de har.

Theo Bodin.
Theo Bodin.

Han kallar timanställningar, behovsanställningar, sms-anställningar och liknande för prekära anställningar. Enligt hans forskning mår de personerna ofta sämre och råkar oftare ut för arbetsolyckor jämfört med andra visstidsanställda, som till exempel vikarier.

– Anställningsformen i sig är inte avgörande. Det som påverkar hälsan är faktorer som att kunna planera sitt liv och sin ekonomi, att veta när man ska jobba och kan ha ett socialt liv och att känna sig delaktig på jobbet, säger Theo Bodin.

Andra faktorer som påverkar är enligt honom att ha råd att stanna hemma vid sjukdom, vabba med sjuka barn och att kunna ta semester.

Theo Bodin säger att det är vanligast med prekära anställningar upp till 25 års ålder, men att denna typ av anställningar ökar bland de äldre. Och att ohälsan ökar för dem som är kvar i prekära anställningar i flera år.

– När man tappar hoppet om framtiden påverkar det hälsan, säger han.

Theo Bodin hoppas att studien och annan forskning om prekära anställningar ska bli en ögonöppnare för arbetsgivarna.

– Vi kan fylla kunskapsluckor som kan leda till bättre villkor för de anställda, på samma sätt som när forskningen visade på riskerna med asbest, säger han.