Förra året gjorde 40 av Kommunals skyddsombud inom hemtjänsten i Göteborg anmälningar till Arbetsmiljöverket. Det handlar om schema- och planeringsverktyget Plugo och den stress som verktyget ger upphov till. Det handlar om att schemat är så tajt att det är svårt att hinna med.

I appen som personalen använder finns ingen tid för transport mellan brukarna. Inte heller kringtider som dokumentation och samtal till vårdcentralen finns med i schemat. Dessutom krånglar systemet och mobilerna laddar ur.

Nu meddelar Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren Göteborgs kommun måste ta itu med bristerna, annars kan myndigheten besluta om vite.

– Vi är så lyckliga över det här svaret. Äntligen är det någon som lyssnar på oss, säger undersköterskan och skyddsombudet Silvana Vretoska, som arbetar på hemtjänstenheten Askim-Frölunda-Högsbo.

Arbetsmiljöverket kräver nu att arbetsgivaren ska planera in restid i arbetstagarnas schema utifrån vilket transportsätt de valt. Restiden ska vara synlig i mobilen. Det ska också vara tydligt vilka uppgifter som är så kallade kringtider och de anställda måste ges tid till detta. Arbetsgivaren måste också se till att utrustningen, mobiler och programvaror, fungerar för uppgifterna.

– De har verkligen tagit upp allt vi pekat på. Äntligen kan vi få hjälp, säger Silvana Vretoska.

Dagens arbetsupplägg är inte hållbart, menar hon.

– Vi börjar sju och sedan har vi ett morgonmöte på 15 minuter. I schemat står det att du ska vara hos den första personen 07.17. Det är omöjligt. Jag hörde att ett arbetsställe i staden tagit bort morgonmötet, men då tappar man så mycket information. Det blir oproffsigt.

Senast den 1 mars 2020 ska arbetsgivaren ha åtgärdat bristerna.

– Nu hoppas jag att arbetsgivaren hör av sig så att vi kan sätta oss ned och gå igenom detta och att man tar beslutet på allvar. Vi släpper inte detta. Vi har inte blivit så bra bemötta, särskilt inte från politiken Jag hoppas att de inser att de inte kan spara på oss mer nu, säger Silvana Vretoska.