Hemtjänsten i Askim-Frölunda-Högsbo har inte slut på skyddsutrustning, men tycker inte att den de har är tillräcklig.

– Vi tycker inte att det är adekvat skyddsutrustning. Visiren är egentligen inte godkända, vi har inga munskydd och det är inte överallt vi kan tvätta våra händer och då ska vi ha handsprit men den är det brist på, säger Silvana Vretoska, skyddsombud i hemtjänsten i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg. 

Folkhälsomyndigheten har poängterat att deras rekommendationer om skyddsutrustning endast är ett stöd för arbetsgivarna, som sedan måste göra lokala riskbedömningar om vilken utrustning som behövs i olika situationer. Det har gjorts en riskbedömning i Askim-Frölunda-Högsbo, men Silvana Vretoska säger att de inte har fått gehör för det som de påpekade och att de därför nu känner sig tvingade att göra en 6.6a-anmälan, en anmälan om krav på åtgärder enligt arbetsmiljölagen. 

Agneta Thomasin Svensson och hennes egen bild från hemtjänstens rastlokal.

Covid-19

”Ni spelar rysk roulett med våra liv!”

Debatt

Den skyddsutrustning som de har är alltså visir – som är hemmatillverkade i stadsdelen och egentligen inte är godkända – och plastförkläden med kort ärm. Silvana Vretoska anser att de behöver långärmat, eftersom det finns risk att de får smitta på arbetskläderna annars.

– Vi har inte möjlighet att byta kläder mellan kunderna. Om jag har 16 vårdtagare ska jag ha med mig 16 uppsättningar arbetskläder. Om jag har långärmat så skyddar jag arbetskläderna.

Det råder brist på handsprit i stadsdelen. Arbetsgivaren menar att det går lika bra med tvål och vatten, men Silvana Vretoska säger att de inte har möjlighet att tvätta händerna överallt.

– Det är inte alltid det är så rent hemma hos kunderna.

Hon säger att äldreboendena har prioriterats när det gäller att fördela den handsprit som finns och tycker att arbetsgivaren ställer yrkesgrupper mot varandra.

– De säger att vi inte är prioriterade. På vård- och omsorgsboenden har de besöksförbud men det kan vi inte ha i hemtjänsten. 

Än så länge finns inga bekräftade fall av covid-19 i hemtjänsten i Askim-Frölunda-Högsbo, men Silvana Vretoska tror att det bara är en tidsfråga. 

I Stockholm har personal inom privat hemtjänst som kommer hem till brukare med luftvägssymtom fått instruktionen att behandla det som en vanlig säsongsinfluensa, trots att det skulle kunna vara covid-19. Så är det inte i Göteborg, i alla fall inte i Askim-Frölunda-Högsbo. Om de kommer hem till en brukare med symtom ska skyddsutrustning användas.

– Då ska vi backa ut och gå och ta på oss skyddsutrustningen, säger Silvana Vretoska.

Hon tycker att arbetsgivaren har skött sig bra när det gäller att lösa bemanningen, nu när fler än vanligt är hemma på grund av lätta symtom.

– Det måste jag ge dem all kredd till, för det sköter de jättefint. Alla timanställda månadsanställs och bemanningen jobbar för fullt för att täcka upp att det finns folk. Det har de stenkoll på måste jag säga. 

Om Kommunal inte blir nöjda med arbetsgivarens svar på 6.6a-anmälan, kan den skickas vidare till Arbetsmiljöverket.