Pensionsåldern höjs i Sverige. Om två år krävs att du fyllt 66 för att du ska kunna få ut full pension. Samtidigt är det många i arbetaryrken som inte ens orkar jobba fram till dagens pensionsålder. Det går fortfarande att gå tidigare i pension, men då blir pensionen mycket lägre.

I Danmark kan utslitna få gå i tidigare pension.

Höjd pensionsålder

Här får utslitna gå i pension

Nyheter

I Danmark har regeringen bestämt att sänka pensionsåldern för alla som haft ett långt yrkesliv. Det kallas för Arnepension och de som omfattas är de som börjat jobba innan de fyllt 20. Målet är ett rättvisare pensionssystem för arbetare med tunga jobb.

Den svenske socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi (S) har lyft fram Danmark som ett bra exempel på vilken typ av pensionslösningar som behövs dem med tunga jobb. Men i riksdagen är intresset svalt för att införa någon form av tidigare pension för dem med slitsamma jobb. Det visar KA:s enkät.

Nooshi Dadgostar (V).
Nooshi Dadgostar (V).

Enbart Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker att den danska Arnepensionen kan vara värd att diskutera.

– Inspirationen från Danmark är väldigt bra och jag tycker absolut att man ska titta på den modellen, säger Vänsterpartiets nyvalda partiledare Nooshi Dadgostar.

Sverigedemokraterna vill att det ska finnas goda möjligheter till en flexibel pension.

– Det danska lagförslaget är därför något vi i nuläget kikar på, skriver partiet i sitt svar.

Förslitning har inte enkom med arbetsår att göra. Det gör att de som drabbats av förslitningar nekas sänkt pensionsålder utifrån att det inte arbetat tillräckligt många arbetsår

Kristdemokraterna om Arnepensionen

Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet motsatte sig att pensionsåldern höjdes. Men de står utanför pensionsgruppen, som är den grupp partier som har inflytande över pensionssystemet. Övriga partier säger blankt nej till en generell rätt till tidigare pension för de som arbetat länge. Flera partier menar att vi har ett bättre pensionssystem i Sverige, och att Arnepensionen riskerar att slå fel.

– Förslitning har inte enkom med arbetsår att göra. Det gör att de som drabbats av förslitningar nekas sänkt pensionsålder utifrån att det inte arbetat tillräckligt många arbetsår, skriver till exempel Kristdemokraterna (KD) i sitt svar.

KD pekar på att pensionssystemet också måste hålla ekonomiskt när medellivslängden ökar.

– Vi måste därför hitta sätt att få människor att arbeta längre.

Yodit Girmay, undersköterska.

Höjd pensionsålder

”Vi inom vården skulle ha lägre pensionsålder”

Nyheter

De fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet menar att lösningen framförallt är ökade möjligheter till vidareutbildning och omställning till andra yrken. Arbetsgivare måste göra vad de kan för att fler ska kunna klara ett långt arbetsliv, tycker Moderaterna (M).

– Det ställer också krav på arbetstagare att ta emot och aktivt uppsöka möjligheterna till kunskapshöjande insatser på arbetsplatsen, skriver Maria Malmer Stenergard (M), ledamot i socialförsäkringsutskottet till KA.

Det är som att säga att människor är obrukbara efter en viss ålder, det tycker inte jag är rättvist. Det är åldersdiskriminering.

Solveig Zander, Centerpartiet

Även Centerpartiet trycker hårt på att arbetsgivare måste bli bättre på att erbjuda vidareutbildning och ge möjligheter för utslitna att arbeta med andra arbetsuppgifter.

– Jag tror att man måste vara väldigt tydlig och lagstifta om det, säger Solveig Zander som sitter både i socialförsäkringsutskottet och i pensionsgruppen.

Men en 60-årig utsliten kock i ett storkök, vad ska hon vidareutbilda sig till?

– Om man skapar fler tillagningsplatser inom barnomsorgen så skulle det kunna vara en ypperlig arbetsplats för en kunnig och barnkär kokerska att vara på. Det är mindre tungt, men kräver kanske en viss pedagogik, som man kan få utbildning för, säger Solveig Zander.

Solveig Zander (C).
Solveig Zander (C).

Socialdemokraterna vill att det ska finnas någon form av ventil för utslitna att gå tidigare. ​Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på om äldre lättare ska få sjukersättning (tidigare kallad förtidspension). Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Centerpartiet håller med om att det behöver bli lättare att få sjukersättning. Centerpartiets Solveig Zander tycker dock inte att ålder ska vara ett kriterium för att få sjukersättning.

– Det är som att säga att människor är obrukbara efter en viss ålder, det tycker inte jag är rättvist. Det är åldersdiskriminering. Regelverket för sjukersättning behöver ses över, men bedömningen ska göras utifrån hur sjuk man är.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill inte ge något besked förrän utredningen är klar.