Beslutet att höja pensionsåldern drabbar många kommunalare och har kritiserats hårt av Kommunal, som påpekat att det inte är riksdagsbeslut som avgör hur länge en kommunalare orkar arbeta – utan hur länge kroppen orkar. I dag är genomsnittsåldern för när en kommunalare slutar arbeta 64 år, och många går betydligt tidigare.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger att han förstår att man måste höja pensionsåldern när allt fler lever längre. Men ökningen i meddelslivslängd är ojämt fördelad, bland kvinnor med lägst utbildning sjunker den till och med.  

– I dag tvingas många ta ut pension tidigare för att man inte orkar. Då straffas man med lägre pension resten av livet, säger Tobias Baudin.

Tobias Baudin.
Tobias Baudin.

Han vill därför att personer med ett psykiskt eller fysiskt tungt arbetsliv bakom sig ska kunna gå i pension tidigare utan att pensionen sänks, som idag. Det gäller framförallt Kommunals yrkesgrupper som undersköterskor, bussförare och barnskötare, men också byggnadsarbetare och andra med tunga jobb.

Vilken typ av ersättning det ska handla om, sjukersättning från försäkringskassan eller en ny typ av pensionsersättning, har Kommunal inte slagit fast.

– Det enklaste är att förändra regelverket för sjukersättning, säger Tobias Baudin.

Regeringen har lovat att se över reglerna för sjukersättning, som idag är svårt att få beviljad. Nästa år ska en utredning lägga fram förslag om hur man bättre kan ta hänsyn till ålder när rätten till sjukersättning prövas, något som Försäkringskassan efterlyste redan 2017.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) säger att han välkomnar att Kommunal tar debatten om de människor som inte orkar jobba till pensionsåldern. 

– Vi måste ha en ventil för dem som slitit ut kroppen. Det är en förutsättning för att vi ska kunna höja pensionsåldern, säger han till KA.

Vi måste ha en ventil för dem som slitit ut kroppen. Det är en förutsättning för att vi ska kunna höja pensionsåldern.

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister (S)

Han pekar på Danmark, som redan i dag har generösare regler för äldre som söker sjukersättning. För några veckor sedan beslutade den danska regeringen dessutom att sänka pensionsåldern för dem som arbetet länge i fysiskt krävande arbeten.

– Det är en generell rätt till tidig pension för dem som arbetat väldigt länge.

Är det något som du kan tänka dig föreslå även här?

– Vi följer arbetet i Danmark. Men min första uppgift är att se till att vi har någon ventil, för det är väldigt många äldre som råkar väldigt illa ut redan nu.

Ardalan Shekarabi (S).

Kommunal lyfter också fram att det idag lönar sig föga för låginkomsttagare att arbeta ett helt yrkesliv. Skillnaden i pension jämfört med de personer som arbetat mycket lite eller inte alls är liten. Det beror på det statliga grundskyddet med garantipension, som räknas av efter hur hög inkomstpension du tjänat ihop.

Regeringen håller med om att det ska löna sig mer att arbeta och har beslutat om ett pensionstillägg på 600 kronor per månad för dem som arbetat ett helt liv med låga inkomster. Men det räcker inte, anser Kommunal som föreslår att även de som arbetat ihop en högre inkomstpension ska få behålla garantipensionen.

Socialförsäkringsministern säger att det är ett förslag man får titta närmare på, men att fokus just nu är att höja pensionsavgiften, införa pensionstillägget och genomföra rätten till en äldreventil.