Kommunals ordförande Tobias Baudin är nöjd och stolt över det nya avtalet.

– Jag tycker att det blev mycket bra, över förväntan. Vi fick löneökningar i nivå med märket plus extra satsningar på yrkesutbildade, ett engångsbelopp och löneökningar som kommer före jul samt kortare arbetstid och konverteringstid, säger han.

Kommunalare.

Nytt avtal klart – så här blev det

Avtal

Han tycker inte att Kommunal fick ge efter på särskilt mycket för att få dessa villkor.

– Det är framför allt ett långt avtal som vi har gått med på. Just den frågan var viktig för arbetsgivarna.

Tobias Baudin berömmer motparten för att ha varit konstruktiva i förhandlingarna.

– De har visat en ärlig vilja till att bidra till att vi kan lösa kompetensförsörjningen i kommuner och regioner. Det blir möjligt med detta avtal.

Det sista avtalsåret är inte några löneökningar garanterade. Det står i avtalet att löneökningarna då ska följa nivån på löneökningar på resten av arbetsmarknaden.

– Jag känner mig trygg med den skrivningen, säger Tobias Baudin.