Kommunals ordförande Tobias Baudin är nöjd och stolt över det nya avtalet.

– Jag tycker att det blev mycket bra, över förväntan. Vi fick löneökningar i nivå med märket plus extra satsningar på yrkesutbildade, ett engångsbelopp och löneökningar som kommer före jul samt kortare arbetstid och konverteringstid, säger han.

Han tycker inte att Kommunal fick ge efter på särskilt mycket för att få dessa villkor.

– Det är framför allt ett långt avtal som vi har gått med på. Just den frågan var viktig för arbetsgivarna.

Tobias Baudin berömmer motparten för att ha varit konstruktiva i förhandlingarna.

– De har visat en ärlig vilja till att bidra till att vi kan lösa kompetensförsörjningen i kommuner och regioner. Det blir möjligt med detta avtal.

Det sista avtalsåret är inte några löneökningar garanterade. Det står i avtalet att löneökningarna då ska följa nivån på löneökningar på resten av arbetsmarknaden.

– Jag känner mig trygg med den skrivningen, säger Tobias Baudin.