Joakim Larsson är liksom Kommunals ordförande Tobias Baudin nöjd och stolt över avtalet.

Det är ett bra avtal med tanke på den ekonomiska osäkerheten för kommuner och regioner. De två närmaste åren får vi förstärkningar från staten, men vi vet inte vad som händer sedan. Nu kan kommuner och regioner lättare planera och utveckla välfärden, säger han.

För SKR var sifferlösa avtal ett viktigt krav. Nu blir det inte så.

– Nej, vi fick inte igenom detta denna gång heller. Men vi är nöjda med att avtalet följer märket på arbetsmarknaden trots satsningar på yrkesutbildad personal, säger han.

För många kommunalare var retroaktiva löneökningar viktigt. Men SKR sa nej till det, kompromissen blev ett engångsbelopp.

– Vi kunde inte gå med på retroaktivitet för det hade inneburit löneökningar utöver märket. Ett engångsbelopp påverkar inte lönenivån, säger han.