– Engångsbelopp går till månadsavlönade. Det finns en period då avtalet varit uppskjutet. Vi tittar på den perioden. Har du varit anställd i till exempel tre månader då reduceras beloppet i motsvarande utsträckning, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Beloppet blir också lägre om man inte jobbar heltid, det dras av i procent och beloppet blir procentuellt motsvarande sysselsättningsgraden.

Pengar.

Även icke-medlemmar får pengar

Avtal

Ytterligare en faktor är att skatten är ganska hög på engångsbelopp.  Det beror helt och hållet på hur mycket man tjänar men för en kommunalare som inte just ska gå i pension, med exempelvis 26 000 kronor i månadsinkomst, inklusive alla eventuella tillägg, blir skatteavdraget preliminärt 30 procent eller 1 650 kronor. Sen regleras det till nästa års deklaration då ens kvarskatt antingen kan reduceras eller skatteåterbäringen kan bli högre.

Liksom alla övriga saker som står i avtalet går engångsbeloppet till alla anställda, som uppfyller villkoren, inte enbart medlemmar.

Även föräldralediga med föräldrapenning och sjukskrivna med sjukpenning har rätt till beloppet.